6 feb

Online

EU:s markdirektiv och Norden - utmaningar, förväntningar och förhandlingarna

grön växt i jord

I juli 2023 presenterade EU-kommissionen ett markdirektiv med målet att ha friska marker i EU senast 2050. Vad innebär det för de nordiska markerna? Vad betyder det för miljöövervakningsprogrammen för jordbruksmark i Sverige och Finland? Och hur går det i EU-förhandlingarna? Välkommen till ett webbinarium med dessa frågor i fokus!

Vad? Ett webbinarium mot bakgrund av EU:s markdirektiv med fokus på de svenska och finska perspektiven på markövervakning och aktuell status i EU-förhandlingarna.
Var? Online via MS Teams
När? 6 februari, 09.00-11.00 (svensk tid) och 10.00-11.00 (finsk tid)
Hur? Registrera dig genom att fylla i formuläret på den engelska versionen av denna sida.
OBS! Webbinariet arrangeras på engelska. Webbinariet kommer inte att spelas in.

Webbinariet samlar markforskare och policymakers för att belysa EU:s markdirektiv som för närvarande förhandlas i EU. Vi kommer att belysa frågor så som:

  • Vilka är likheterna och skillnaderna mellan LUCAS (det europeiska markövervakningsprogrammet) och de nationella markövervakningsprogrammen för jordbruksmark i Sverige och Finland?
  • Vilka är utmaningarna för Sverige och Finland när det gäller markdirektivet?
  • Vad är statusen i förhandlingarna av markdirektivet?

Webbinariet arrangeras av EJP SOIL i Sverige och Finland, representerade av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Naturresursinstitutet i Finland (LUKE).

EJP SOIL logotyp

Program

09.00 Welcome 
Amanda Öberg, Science Communicator, SLU

Finnish Agricultural Soil Monitoring
Helena Soinne, Researcher, LUKE

Swedish Agricultural Soil Monitoring
Johanna Wetterlind, Researcher, SLU

European Soil Monitoring through LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey Soil)
Arwyn Jones, Researcher, Joint Research Centre of the EU Commission

09.40 SHORT BREAK

Q&A Session with Helena Soinne, Johanna Wetterlind and Arwyn Jones

Comparison of LUCAS and national soil monitoring programmes in Sweden and Finland
Johanna Wetterlind, Researcher, SLU
Jaakko Heikkinen, Researcher, LUKE

Q&A Session with Johanna Wetterlind and Jaakko Heikkinen

Conversation: The Soil Monitoring Law Negotiations from Swedish and Finnish perspectives 
Jorid Hammersland, Environmental Counselor, Swedish representation to the EU 
Paula Perälä, Ministerial Adviser, Finnish Ministry of the Environment 

Moderator: Jennie Barron, Professor in Agricultural Water Management, SLU

11.00 Closure 
Amanda Öberg, Science Communicator, SLU


Kontaktinformation

Amanda Öberg
Kommunikatör EJP SOIL, institutionen för mark och miljö
ejpsoil-sweden@slu.se