SLU-nyhet

SLU-medarbetare får pris för verktyg som visar var data om arter saknas

Publicerad: 27 oktober 2016

Stora artdatabaser är en tillgång i forskning och naturvård. Det gör det lätt att hitta information men det är svårt att veta om det finns tillräckligt med data eller om det saknas data om en art. Alejandro Ruete, postdoc på SLU, har tagit fram ett verktyg som identifierar dessa kunskapsgap. Nu har han fått pris av Global Biodiversity Information Facility för verktyget som kan användas på alla typer av organismer och alla delar av världen.

Global Biodiversity Information Facility samlar data om arter från hela världen. Dessa data är öppna och tillgängliga för alla.

Varje år anordnar institutionen ”Ebbe Nielsen Challenge” för att förbättra användningen av data. Alejandro Ruete vann första pris för sitt verktyg som kan identifiera luckor i data både i tid och rum.

– Jag är väldigt glad över att mitt verktyg nu kommer till användning – det är mitt blygsamma bidrag till att bevara naturen. För mig är det en ära att vinna Ebbe Nielsen Challenge och speciellt vill jag tacka min familj för det är till stor del på deras tid jag arbetat med detta, säger Alejandro Ruete, postdoc vid institutionen för ekologi, SLU.

Som en del av sitt bidrag i tävlingen utvecklade Alejandro två webbapplikationer som demonstrerar hur verktyget kan användas. Den ena SLWapp visar var kunskap saknas för sju grupper av arter (groddjur fåglar, fjärilar, landlevande däggdjur, lockespindlar, sländor, och kärlväxter ) i Sverige. Den andra, GBIFapp, undersöker var data saknas för groddjur – tidsmässigt och geografiskt.

Alejandro får förstapriset på 20,000 euro och hans bidrag valdes ut av en expertjury bland totalt 16 bidrag.

– Det som gjorde det vinnande bidraget så attraktivt var att det är så enkelt och  användbart. Det bygger på enkla data om förekomst av en art och kan användas på alla geografiska regioner och taxonomiska grupper, säger Roderic Page, professor vid universitet i Glasgow och ordförande i juryn.

Ebbe Nielsen  var en dansk entomolog, systematiker och grundare av Global Biodiversity Information Facility.


Kontaktinformation