SLU-nyhet

Världsarv, byråkrater och urfolkskunskap

Publicerad: 27 december 2016

Hur förhåller sig statstjänstemän till urfolk och deras kunskap i förvaltningen av världsarv? Det är en av frågorna som ska besvaras i en förstudie som fått medel av Riksantikvarieämbetet.

Det är Carina Green och Tuija Hilding-Rydevik vid CBM, som kommer arbeta med projektet, som benämns "Världsarv, byråkrater och urfolkskunskap".

Projektet är en förstudie som ska ligga till grund för ett större transdisciplinärt projekt med syfte att utveckla ökad teoretisk och empirisk kunskap om förutsättningarna för statliga tjänstemän att integrera urfolkskunskap i förvaltningen av världsarv. Projektet fungerar som en lärandeplattform där tjänstemännen deltar som medforskare. Syftet med förstudien är att svara på frågan: Hur lär sig, förhandlar och genomför statstjänstemännen utmanande policyförändringar, till exempel integrering av urfolk och deras biokulturella kunskap i förvaltningen av världsarv? I dialog med statstjänstemännen kommer förstudien utforma en större projektplan kring dessa frågor.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se