SLU-nyhet

Högt i tak på Future Forests Almedalenseminarier

Publicerad: 07 juli 2016
Statssekreterare Elisabeth Backteman.

Future Forests deltog i årets Almedalsvecka med fyra seminarier om dagsaktuella frågeställningar för svenskt skogsbruk, samt med guidade vandringar i almsjukans spår genom Visby botaniska trädgård. På de fullsatta seminarierna medverkade programmets forskare jämte politiker, representanter för myndigheter, näringsliv och olika intresseorganisationer.

Forskarpresentationer varvades med paneldebatter. Ämnena för debatterna var bland annat behovet av effektivare handlingsplaner för att hindra spridning av växtsjukdomar, tillgängliga styrmedel för ett än mer hållbart skogsbruk och framtidsscenarier för skogsbruket. Debatternas vågor gick ibland höga när oenigheter stöttes och blöttes, vilket syntes inte minst i Twitter-flödet.

- Almedalen erbjuder dialog med dem som vi hoppas ska ha nytta av våra forskningsresultat, säger Camilla Sandström, biträdande programchef Future Forests. Det är värdefullt eftersom det bidrar till att identifiera kunskapsproblem som återstår att lösa, fortsätter hon.

- Almedalen i år har även varit lite av ett kvitto på att vår forskning används i policyprocesser, konstaterar Annika Nordin, programchef Future Forests. Vår forskning citeras i Miljömålsberedningens förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige som släpptes precis före midsommar, och här i Almedalen har våra resultat vid flera tillfällen refererats av olika beslutsfattare, nämner hon.

De välbesökta seminarierna visar att skog, skogsbruk och skogspolitik är heta och angelägna ämne  som både berör och upprör. Och visst finns det fortfarande frågetecken som behöver rätas ut för att vi ska kunna bli ännu bättre på klimatsmart och hållbart skogsbruk här i Sverige. För den som inte hade möjlighet att vara på plats i Visby kan man se seminarierna i efterhand här.

Fakta:

Under Almedalen 2016 bjöd Future Forests in till fyra seminarier om dagsaktuella ämnen för svenskt skogsbruk, samt en utomhusföreläsning med exkursion om almsjuka och andra skadegörare.