SLU-nyhet

Martin kan ledarskap

Publicerad: 29 augusti 2016

I höst stärker KCF kunskapsbanken inom företagsledning ytterligare. Vi välkomnar Martin Melin, disputerad husdjursagronom med ledarskap som specialitet. Han kommer att undervisa i ledarskap och organisation på lantmästarnas kandidatprogram och på agronomprogrammet på SLU men även medverka i KCF:s verksamhet.

Martin Melin var med och gjorde förstudien till bildandet av KCF för nästan två år sedan. Han är uppvuxen på en växtodlingsgård utanför Halmstad, utbildade sig till husdjursagronom på SLU i Uppsala och disputerade 2005.

Som projektledare på Hushållningssällskapet i Halland var han med och startade upp Lean Lantbruk och utbildade lantbrukare i ledarskap. Därefter har han arbetat med utvecklingsinsatser inom tillverkningsindustrin.

Förutom att undervisa blivande lantmästare och agronomer i ledarskap och organisation kommer Martin Melin att arbeta i FoU-projekt inom företagsledning, inom AEM – institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU.

För KCF.s räkning ska han medverka i forskningen samt inom olika utvecklingsinsatser för att stärka lantbrukarnas förmåga att vara framgångsrika företagsledare.