SLU-nyhet

Ny rapport om förstärkt växtskydd med blommande växter

Publicerad: 10 oktober 2017

I en ny rapport på svenska förmedlas resultat från aktuell forskning på olika metoder för att förbättra biologisk bekämpning genom att gynna olika skadegörares naturliga fiender.

Idag finns ett stort intresse bland odlare och rådgivare för biologiska växtskyddsmetoder, speciellt i grönsaks- och fruktodling. I en ny rapport på svenska förmedlas resultat från aktuell forskning som studerat olika metoder för att förbättra biologisk bekämpning genom att gynna olika skadegörares naturliga fiender.

Rapporten är en kortad och översatt version av en kunskapssyntesen Habitat manipulation*, utgiven av EPOK 2016. Den har nu också fått ett tillägg med bilder från svenska odlingar och utvecklingsprojekt. Jordbruksverket har ansvarat för översättning och textbearbetning, medan EPOK slutredigerat och publicerat. Tanken är att göra materialet från kunskapssyntesen mer lättillgängligt för en svensk publik och inspirera till att utveckla biologiska bekämpningsmetoder i praktisk odling. 

Länk till rapporten som pdf:  "Förstärkt växtskydd med blommande växter – i grönsaks- och fruktodling" 

Fakta:

* "Habitat manipulation – as a pest management tool in vegetable and fruit cropping systems, with focus on insects and mites", författad av Ulf Nilsson, Mario Porcel, Weronika Świergiel och Maria Wivstad.