SLU-nyhet

Doktorandprojekt med praktisk tillämpning uppmärksammas

Publicerad: 14 november 2017

Sabina Braun som doktorerar på institutionen för mark och miljö på SLU har tilldelats 150 000 kr av familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse för sin forskning kring förbättrad gödslingsrådgivning.

Sabina är agronom, markvetare och doktorand inom ämnet markkemi. Hennes forskningsprojekt handlar om att utveckla en ny strategi för fosforgödsling i det svenska lantbruket.

– Mer och mer fokus har på senare tid hamnat på den negativa miljöpåverkan som både brytning och spridning av fosfor kan ha, framför allt genom förbrukning av ändliga resurser samt övergödning av vattenmiljöer. Mitt projekt angriper problemet på det kanske mest självklara sättet, genom att förbättra rådgivningen och försöka eliminera all fosforspridning som inte ger märkbar skördeökning, säger Sabina.

Detta kommer Sabina arbeta med genom att bland annat utvärdera mätmetoder samt arbeta med modellering av fosforflöden över tid.

– Slutresultatet blir ett dataprogram som kan användas för att med bättre noggrannhet räkna ut gödselbehovet, säger Sabina.

Fakta:

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse bildades år 2012. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design.

En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.

Läs mer på om Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse här.