SLU-nyhet

Nya fakta om mikrober som kontrollerar utsläppen av växthusgaser i sjöar ska tas fram

Publicerad: 27 november 2017

Sari Peura på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi fick en miljon kronor för projektet "Getting a grip on the microbiota controlling greenhouse gas emissions from freshwaters " från SciLifeLabs svenska biodiversitetsprogram.

Sari kommer att studera både aktiva och potentiella ämnesomsättningsvägar för de boreala sötvattenmikrobiomerna. Det kommer praktiskt ske genom olika sekvenseringsmetoder. Projektet kommer särskilt att undersöka mikrober i dåligt syresatt vatten, något som inte har studerats i detalj tidigare. De syrefattiga vattnen är viktiga källor till växthusgaser i Boreal-regionen.

Resultaten kommer att användas för att ta fram en referensdatabas av de mikrobiella genomen från de här miljöerna.

- Vi kommer att belysa rollen som boreala sjöar har i det globala klimatsystemet. Ett konkret resultat från projektet kommer bli en genomikguide. Guiden kommer att vara ett viktigt verktyg för hela forskargruppen och hjälper till att fylla kunskapsglappet i vår nuvarande förståelse av sötvattenmikrober, inte bara i boreala sjöar, men i alla sötvattensmiljöer, säger Sari .


Kontaktinformation

sari.peura@slu.se, 018-672794

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se