SLU-nyhet

Syrsor som proteinkälla i foder till fjäderfän och grisar, något för eko i framtiden?

Publicerad: 14 december 2017

En nypublicerad svensk-kambodjansk studie från SLU visar att syrsor fungerar bra som proteiningrediens i foder till grisar. Syrsor kan även vara av intresse för ekologisk produktion då det har potential som högvärdigt protein till ekologiska fjäderfän och grisar.

I en svensk-kambodjansk studie har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet studerat hur unga grisar växer på en diet bestående av majsmjöl, riskli med tillägg av antingen syrsmjöl eller av fiskmjöl. Man studerade också hur grisarna växte om dieten innehöll mjöl baserat på hela syrsor eller mjöl där syrsorna skalats och benen inte fanns med.

Studien visade att grisarna växte mycket bra på dieterna som innehöll syrsmjöl. De smälte dessa dieter bättre än dieten med fiskmjöl och de visade också tecken på att kunna använda mer av det smälta proteinet för att växa. Mjölet utan ben fungerade inte bättre än det med ben och en slutsats är därför att man inte skall skala bort benen från syrsorna för då ”kastar man bort” bra näring. Studien drar slutsatsen att syrsor därför kan vara ett bra proteinalternativ i fodermedel till grisar.

– Inom ekologisk produktion finns ett akut behov av att hitta nya och lämpliga proteinfoder med rätt aminosyrakvalitet till både fjäderfän och grisar. Därför är detta intressanta resultat, säger Magdalena Åkerfeldt, forskare vid SLU och knuten till EPOK. Det finns stort intresse för insektsprotein också inom ekologisk produktion och viss forskning på området finns redan.

Idag är det inte tillåtet inom EU att odla fram insekter för foder eller livsmedel. Det är inte heller inkluderat som godkänt djurfoder enligt ekoreglerna. Samtidigt kan syrsor vara av intresse för framtidens svenska ekodjur, givet att syrsor går att odla i Sverige. Magdalena Åkerfeldt har tillsammans med kollegor sökt pengar för att undersöka hur hussyrsa (Acheta Domesticus) som fötts upp på rödklöver, i kontrollerad miljö och under svenska förutsättningar, kan fungera som proteinkälla till fjäderfän och gris. Syrsorna omvandlar rödklövern, en råvara som är svår att utnyttja till fjäderfän och grisar, och man kan på ett effektivt sätt få fram en högvärdig proteinkälla som kan lämpa sig väl till fjäderfän och grisar.

Fakta:

"Syrsor näringsrikt troligtvis även för människor" Läs SLU-nyhet.