SLU-nyhet

Mindre kväveutlakning i ekologisk växtföljd – men inte per skördad mängd kväve

Publicerad: 27 april 2017

En fransk studie har visat att kväveutlakningen i en ekologisk växtföljd var 23 procent mindre än i en konventionell. Mätt i mängden skördad kväve var det dock ingen skillnad.

Studien genomfördes på sex ekologiska och åtta konventionella gårdar i floden Seines avrinningsområde där markvätska samlades upp för att bland annat mäta halterna av nitrat. Växtföljden på de ekologiska gårdarna var 7-9 år varav tre år i rad av alfalfa och 2-4 år på de konventionella med vete, raps, majs och sockerbetor.

Resultaten visar att kväveutlakningen var i genomsnitt 23 procent mindre på de ekologiska gårdarna men eftersom de inte odlade samma växter i försöket mätte forskarna utlakningen i relation till mängden skördad kväve. Den genomsnittliga skörden för de båda systemen skiljde sig inte mycket förutom vetet där det ekologiska hade 51 respektive 83 kg skördad kväve per hektar jämfört med det konventionella som skördade 161 kg kväve per hektar. Forskarna kunde därför inte se någon signifikant skillnad mellan de båda växtföljderna enligt dessa beräkningar.

Läs mer på Greppa.nu