SLU-nyhet

Samband mellan hög konsumtion av ekologiska livsmedel och lägre risk för övervikt och fetma

Publicerad: 04 april 2017

Forskare har hittat ett samband mellan en hög konsumtion av ekologiska livsmedel och lägre risk för övervikt och fetma över tid. Detta samband kvarstod även när man tog hänsyn till att personer med en hög konsumtion av ekologiska livsmedel generellt har en mer hälsosam kosthållning med exempelvis mer grönsaker, dricker mindre alkohol, röker mindre och rör mer på sig. Och sambandet var starkast hos dem som följer de generella kostråden.

I en ny fransk studie med 62000 vuxna deltagare undersökte forskare ett eventuellt samband mellan att konsumera ekologisk eller konventionell mat och viktutvecklingen över tid. Studien visar att konsumtion av ekologisk mat är förenad med en lägre viktuppgång och en lägre risk för att utveckla övervikt eller fetma.

I början av studien lämnade deltagarna detaljerat information om sin kost samt om de aldrig, ibland eller ofta väljer ekologiska produkter i 16 olika livsmedelsgrupper. Dessutom samlades information om utbildning, inkomst, fysisk aktivitet, rökning och andra faktorer. Deltagarna rapporterade sin vikt i början av studien och sedan en gång per år.

Den aktuella analysen genomfördes när deltagarna hade varit med i studien i genomsnitt 3,1 år. Analysen visar att de deltagare som konsumerade mest ekologisk mat hade i genomsnitt 0,16 enheter lägre ökning av BMI jämfört med deltagarna som konsumerade minst ekologisk mat, även när forskarna tog hänsyn till fysisk aktivitet, socioekonomiska faktorer, och hur väl deltagarna följde kostrekommendationerna. Bland de 40000 deltagarna som inte var överviktiga i början av studien var ungefär 3300 överviktiga i slutet, men den gruppen med starkast preferens för ekologisk mat hade en 23 procent lägre risk att utveckla övervikt än den gruppen med minst preferens för ekologisk mat.

Studien kan inte ge några svar på vad som skulle kunna orsaka dessa observationer. Författarna resonerar dock kring faktorer som skillnader i innehåll av fettsyror och antioxidanter men även att den lägre exponeringen av bekämpningsmedelsrester kan ha betydelse. Trots att hänsyn togs till en rad socioekonomiska, kost- och livsstilfaktorer går det inte heller att helt utesluta att faktorer som inte har belysts i studien kan ligga bakom sambanden.

Axel Mie och Janne Nordlund Othén