SLU-nyhet

Livfulla samtal om skogen

Publicerad: 06 juli 2017
almedalen2017.jpg

Future Forests aktiviteter under Almedalsveckan 2017 handlade om skogen, klimatet och möjliga vägar framåt. En återkommande reflektion var att det är viktigt med fungerande dialog mellan parter som företräder olika intressen.

Seminariet ”Ett nytt samhällskontrakt för skogen? Hur hittar vi en ny väg framåt?” utgick ifrån att vi idag är på väg att forma ett nytt samhällskontrakt för skogen. Viktiga frågor man behöver komma överens om handlar om vilken roll skogen ska ha i den framväxande bioekonomin, om hur vi ska lyckas bevara biologisk mångfald, om äganderättens konsekvenser och om den växande sprickan mellan stad och land.

Skogens samhällskontrakt

Erland Mårald, professor i idé och vetenskapshistoria vid Umeå universitet inledde med att reflektera över vilka tidigare samhällskontrakt som funnits för skogen. Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, förklarade modeller för styrning av skogsbruket. Lars-Erik Liljelund, tidigare bland annat GD för Naturvårdsverket och VD för forskningsstiftelsen Mistra, delgav erfarenheter från tidigt 1990-tal då man fastställde den skogspolitik vi har idag med lika vikt för skogens produktions- och miljövärden. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht höll ett anförande om skogen som välfärdsmotor i en växande bioekonomi och svarade på frågor från publiken. Ministern passade även på att gratulera SLU till sin framgångsrika skogsforskning.

Koppla klimatet till skogen

Dagens andra evenemang var tre samtal om klimat och skog i forskningsrådets Formas tält. Frågan som inledde var Kan vi ta ner himlen på jorden med hjälp av skogen? Det vill säga göra klimatfrågan mer gripbar och konkret genom att koppla den till skogen. Skogsdebattören och naturvårdskonsulten Rebecka Le Moine samtalade med Tomas Lundmark, skogsskötselprofessor vid SLU, Karin Perers, skogsägare, styrelseordförande i skogsägarföreningen Mellanskog och ordförande i Kyrkomötet samtalade med Martin Hedberg, skogsägare och meteorolog, och Ahmed Al-Qassam, ordförande i PUSH-Sverige samtalade med Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Samtalen rörde skogens roll i ett biobaserat samhälle och om det är möjligt att både bruka och bevara skogen.

Gott samtalsklimat

Claes Svedlindh, chef för Naturvårdsverkets naturavdelning, fångade något viktigt med sitt slutord efter samtalen.

- Det har handlat om klimat idag, och jag tycker att det här mötet har präglats av gott samtalsklimat.

Annika Nordin, programchef för Future Forests, konstaterar att Future Forests seminarier och samtal i Almedalen lockade såväl näringslivets och myndigheternas representanter, som miljöorganisationernas.

- De samtal som förts vid Future Forests aktiviteter i Almedalen ser jag som ett kvitto på att vi lyckats etablera en arena som många vill dyka upp på för att de vet att de får komma till tals, säger Annika Nordin. Det ligger många års arbeta bakom detta och det är något vi kommer att fortsätta arbete med.

Seminarierna spelades in, se länkar nedan.

Ett nytt samhällskontrakt för skogen? Hur hittar vi en ny väg framåt?

Medverkande: Sven-Erik Bucht, Lars- Erik Liljelund, Camilla Sandström, Erland Mårald, Annika Nordin, Sverker Olofsson.

Hur tar vi ner himlen på jorden?

Medverkande: Karin Perers, Rebecka Le Moine, Martin Hedberg, Ahmed Al-Qassam, Tomas Lundmark, Erland Mårald, Camilla Sandström, Sverker Olofsson.


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se