SLU-nyhet

Naturvårdens verktyg i Biodiverse #4

Publicerad: 14 december 2018
omssl_Biodiverse-4_2018_w300.jpg

Vilka olika verktyg för naturvården finns det i Sverige idag, och hur fungerar de? Hur har naturvården sett ut historiskt? Det är några av de frågor som Biodiverse tar upp i årets sista nummer.

Första hälften av 1900-talet sträckte sig naturvården i Sverige till att skydd av några få områden och objekt. Kring 1960 började man inse att aktiviteter som innebar förstörelse av naturen och naturresurser som pågick, måste regleras – naturen blev ett samhällsintresse bland andra. Därifrån har naturvården utvecklats, och dess verktygslåda har fått fler och fler redskap. Områdesskydd är en hörnsten, men det finns också en växande insikt bland många aktörer om vikten av hållbart brukande utanför de skyddade områdena. Det handlar om aktiv skötsel, som Claes Svedlindh på naturvårdsverket formulerar det, i en av artiklarna i Biodiverse nr 4.

Vi påminns också i det nya numret av Biodiverse om vikten av att människor lär känna naturen för att vi ska vilja och kunna skydda den. Att hålla igång samtalet och den demokratiska dialogen om vilka behov som finns – för det kommer alltid finnas olika intressen och olika mål som ibland krockar med varandra. Om det skriver Eva Sandberg, som är föreståndare på Centrum för naturvägledning.

Och så får vi ett exempel på ett verktyg som vidareutvecklats hos Jordbruksverket: resultatbaserade ersättningar, som testas just nu i ett pilotprojekt. I stället för att bönder får ersättning för kostnaderna de har för att följa fasta skötselvillkor, får de betalt utifrån de miljönyttor som faktiskt skapas. Lantbrukarna kan själva bestämma hur de går tillväga för att uppnå resultat och resultatet styr ersättningen.

Detta och mycket annat finns att läsa om i Biodiverse med temat Naturvårdens verktyg. Med det vill vi önska god helg och gott nytt år som kommer!

 

Ur innehållet:

Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning: Naturvägledning som verktyg för naturvård

Intervju med Claes Svedlindh, Naturvårdsverket: ”Det ska vara positivt att gynna biologisk mångfald”

Intervju med Åsa Fahlman, CBM: När varje individ räknas: Bevarandemedicin viktigt redskap i viltvården

Göran Rune, Skogsstyrelsen: Inventering av nyckelbiotoper

 Foto: Knut Per Hasund

Prenumerera på Biodiverse

På tidskriften Biodiverses hemsida www.biodiverse.se finns information om hur du kostnadsfritt kan prenumerera på den tryckta tidningen eller få tidningen digitalt. Här hittar du också samtliga tidigare nummer sedan starten 1996.

Om Biodiverse

Tidskriften Biodiverse tar upp aktuella händelser och trender i Svensk och internationell naturvård, med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Varje nummer samlar artiklar i särskilda teman. Biodiverse startade 1996 och utkommer med ca fyra nummer per år.

Genom lättillgängliga artiklar skrivna av kunniga och väl insatta forskare vill Biodiverse vara en plattform för kunskap och dialog, som också kan ge olika perspektiv genom att problematisera företeelser och komplexa frågeställningar. Biodiverse förmedlar viktig kunskap för att skapa förändring.

Fakta:
Om CBM

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för människor och samhällen. Vi bedriver forskning, utredning, samverkan och kommunikationsverksamhet.

CBM inrättades 1994 av regeringen. CBM initierar, bedriver och samordnar forskning och utredning om de komplexa samspelen mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling, samt bidrar till samhällets kapacitet att hantera dessa samspel på ett hållbart sätt.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se