SLU-nyhet

Vi måste prata om skogen!

Publicerad: 25 juni 2018

Ledare: I detta nummer av Skog och framtid ställer vi frågan om skogen räcker till nu när bioekonomin börjar ta form.

I detta nummer ställer vi frågan om skogen räcker till nu när bioekonomin börjar ta form. Vetenskaplig forskning kan inte ge något entydigt svar på frågan. Syftet är istället att lyfta frågan och problematisera den. Det har länge sagts att man kan få mer av allt från skogen, det gäller bara att komma på hur man gör. Inte minst inom Future Forests har vi arbetat med avvägningsproblematiken mellan olika mål och diskuterat hur man kan utveckla nyttjandet så att vi får mer av allt. Men vår forskning har även reflekterat över att vi verkar vilja ha så mycket mer av allt så att skogen kanske inte räcker till.

En slutsats är att det behövs en samhällsdebatt med fokus på vilken framtid vi vill ha – och vilken roll skogen ska ha i den. Det handlar förstås inte bara om hur mycket skogen kan växa och hur mycket vi kan skörda från den. Minst lika viktiga är frågorna om vad och hur mycket vi ska konsumera i framtiden. I tidningen låter vi forskare komma till tals jämte yrkesverksamma från näringslivet och miljörörelsen. Det finns förstås många olika uppfattningar om skogens (o)tillräcklighet. Dessutom finns det olika meningar om vad man kan tänka sig för åtgärder om den inte räcker till – och om hur man ska använda skogsråvaran.

Innehållet i tidningen är inte tänkt att representera hela den breda samhällsdebatten om skogen som pågår just nu. Snarare presenteras ett intresseväckande axplock. Forskningen om dessa frågor fortgår och Skog & Framtid kommer framöver att presentera nya resultat och nya infallsvinklar till dagsaktuella skogs- och samhällsfrågor.

Annika Nordin, programchef Future Forests

VAD SÄGER POLITIKERNA? Detta nummer av Skog & Framtid problematiserar frågan om skogen räcker till. Vi ställde frågan om skogsbruket behöver förändras för att möta upp mot bioekonomin och med vilka styrmedel det i så fall ska ske? Ovan redovisas samtliga svar, även Sverigedemokraterna som inkom med svar efter tidningens tryckning.
VAD SÄGER POLITIKERNA? Detta nummer av Skog & Framtid problematiserar frågan om skogen räcker till. Vi ställde frågan om skogsbruket behöver förändras för att möta upp mot bioekonomin och med vilka styrmedel det i så fall ska ske? Ovan redovisas samtliga svar, även Sverigedemokraterna som inkom med svar efter tidningens tryckning.
VAD SÄGER POLITIKERNA? Detta nummer av Skog & Framtid problematiserar frågan om skogen räcker till. Vi ställde frågan om skogsbruket behöver förändras för att möta upp mot bioekonomin och med vilka styrmedel det i så fall ska ske? Ovan redovisas samtliga svar, även Sverigedemokraterna som inkom med svar efter tidningens tryckning.
VAD SÄGER POLITIKERNA? Detta nummer av Skog & Framtid problematiserar frågan om skogen räcker till. Vi ställde frågan om skogsbruket behöver förändras för att möta upp mot bioekonomin och med vilka styrmedel det i så fall ska ske? Ovan redovisas samtliga svar, även Sverigedemokraterna som inkom med svar efter tidningens tryckning.
VAD SÄGER POLITIKERNA? Detta nummer av Skog & Framtid problematiserar frågan om skogen räcker till. Vi ställde frågan om skogsbruket behöver förändras för att möta upp mot bioekonomin och med vilka styrmedel det i så fall ska ske? Ovan redovisas samtliga svar, även Sverigedemokraterna som inkom med svar efter tidningens tryckning.
VAD SÄGER POLITIKERNA? Detta nummer av Skog & Framtid problematiserar frågan om skogen räcker till. Vi ställde frågan om skogsbruket behöver förändras för att möta upp mot bioekonomin och med vilka styrmedel det i så fall ska ske? Ovan redovisas samtliga svar, även Sverigedemokraterna som inkom med svar efter tidningens tryckning.
VAD SÄGER POLITIKERNA? Detta nummer av Skog & Framtid problematiserar frågan om skogen räcker till. Vi ställde frågan om skogsbruket behöver förändras för att möta upp mot bioekonomin och med vilka styrmedel det i så fall ska ske? Ovan redovisas samtliga svar, även Sverigedemokraterna som inkom med svar efter tidningens tryckning.
VAD SÄGER POLITIKERNA? Detta nummer av Skog & Framtid problematiserar frågan om skogen räcker till. Vi ställde frågan om skogsbruket behöver förändras för att möta upp mot bioekonomin och med vilka styrmedel det i så fall ska ske? Ovan redovisas samtliga svar, även Sverigedemokraterna som inkom med svar efter tidningens tryckning.
Läs Skog och framtid

Läs och ladda ner det senaste numret av Skog och framtid: Skog och framtid 1 2018.pdf

Beställ ett pappersexemplar: annika.mossing@slu.se

Hämta ditt ex av Skog och framtid i Almedalen:

  • Vid Future Forests seminarium den 3 juli 13.30-15.20 på Skeppsbron 24
  • Vid Future Foods seminarium den 4 juli 12.30- 17.30 Hästgatan 12