SLU-nyhet

Kan insekter istället för sojamjöl i djurfoder minska avskogningen?

Publicerad: 10 juli 2018

Enligt Douglas Hunters mastersarbete skulle behovet av land minska med upp till 99 procent om man bytte ut sojamjöl mot insekter i fodret inom Europas kycklingindustri. Många kollegor på SLU har visat intresse för uppsatsen som ingår ett projekt om hållbar användning av resurser lett av Åsa Berggren, institutionen för ekologi.

Att skydda skogar från avskogning är viktigt för att bevara biologisk mångfald. Den största orsaken till avskogning är att mark omvandlas till jordbruksmark. Om vi på ett effektivt sätt ska skydda biologisk mångfald i skogarna måste vi angripa själva drivkrafterna bakom hoten och hitta nya alternativa sätt att utvinna de resurser som vi behöver för våra växande samhällen, enligt Åsa Berggren. 

Douglas Hunter har studerat hur mycket land som används för att producera sojabönor för Europas kycklingindustri. Det handlar framförallt om import från till exempel Brasilien men det finns också viss odling av sojabönor inom EU. Han har jämfört dagens landanvändning mot alternativ där fodret baseras på insekter som föds upp på biprodukter från livsmedelskedjan.

Resultaten från studien pekar på att det kan vara möjligt att reducera landanvändningen med över 4.6 miljoner ha, vilket är ett större område än Holland, om 100 procent av sojamjölet byts ut.Vid 25 procents utbyte av sojamjöl mot insekter minskar landanvändningen med 900 000 ha, en yta ungefär lika stor som Cypern.

Förändrad resursanvändning och hur vi kan skapa långsiktigt hållbara lösningar är en komplex fråga, menar Åsa Berggren. Nya resursalternativ kan skapa nya lösningar där en ämnesvid forskning kan driva utvecklingen framåt.

- Studien föder tankar om en möjlig väg att låta skogen komma tillbaka i vissa områden och minska trycket på kvarvarande skogar, säger Åsa.

Resultaten är inte publicerade i en vetenskaplig tidskrift ännu.

Du hittar länken till arbetet i forskningsbloggen Crickets as sustainable food


Kontaktinformation

Åsa Berggren
Institutionen för ekologi, SLU
asa.berggren@slu.se 018-672344