SLU-nyhet

Sortval i ekologisk odling 2019

Publicerad: 08 februari 2019
Ett fält med en rad råg bredvid en rad rågvete.

Nu är resultaten av 2018-års ekologiska sortförsök publicerade. Rapporten innehåller resultat från den ekologiska sortprovningen med spannmål, trindsäd och potatis under perioden 2014-2018. Resultaten är kommenterade med hänsyn till områden, årsmån och andra tillväxtbetingelser. Jämförelser är ibland även gjorda med den konventionella sortprovningen.

Försöken påverkades som all annan odling av den torra och varma sommaren. Åkerbönan drabbades mycket hårt och problem med riklig förekomst av tistel och andra ogräs medförde att tre försök av fyra kasserades på grund av osäkra resultat och viltskador. I det återstående åkerbönsförsöket på Gotland som också bevattnades gav nya sorten Daisy högst skörd.

I årets höstveteförsök avkastade sorten Mariboss högst. En spännande ny svenskförädlad höstvetesort är Hallfreda. Den har resistens mot stinksot precis som Stava men har högre avkastning.

Höstrågvetesorten Cappricia nådde högst i avkastning den är stråstyv men har kort strå. På rågsidan är avkastningen högst för den nya sorten KWS Binntto, den är stråstyv men har kort strå.

Kornet hade störst skördebortfall av vårgrödorna. Den kortstråiga sorten Salome var högst avkastning, den är också nematodresistent.

Läs hela rapporten här >