SLU-nyhet

Europas vallmästare uppmärksammas med en prisceremoni i Tyskland

Publicerad: 21 mars 2019

Europas mest innovativa vallbönder har utsetts och hyllas för sina innovationer och sitt framgångsrika engagemang inom vall och bete. Detta initiativ är en del av ett treårigt tematiskt nätverk, Inno4Grass, finansierat av Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. De svenska pristagarna är Tore och Per Larsson från Tibro.

De lantbrukare som kommer att uppmärksammans representerar åtta medlemsländer i EU och är alla framstående inom vall- och betesskötsel trots skillnader i klimat, odlingssystem och jordtyp. Varje projektland har i nationella tävlingar identifierat sina vallmästare.

De åtta länderna inom Inno4Grass som representeras i ceremonin är Tyskland, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige. Dessa länder har stor areal vall och bete, och produktionen av mjölk samt nöt- och lammkött har avgörande ekonomisk betydelse

Prisceremonin kommer att ske på en vallkonferens i Hannover i norra Tyskland den 11–12 juni 2019. I samband med ceremonin kommer deltagarna att besöka kollegor på gårdar runt Oldenburg och diskutera vallodling, betesdrift och konserveringstekniker. Tyska jordbruksdepartementet stöttar evenemanget.

Tore och Per Larsson, far och son, från Kårtorp, Tibro som representerar Sverige tog emot priset som Årets Vallmästare 2018 vid Växadagarna i Jönköping.

– Det är spännande och positivt att kunna lyfta vallmästartävlingen på europeisk nivå och att ländernas duktiga vallmästare får mötas, dela erfarenheter med varandra och vara föregångare och inspiratörer för andra vallbönder, säger SLU:s representant i Inno4Grass-projektet Nilla Nilsdotter-Linde.

– Jag ser fram emot att belöna innovativa vallbönder runtom i Europa för deras fantastiska prestationer inom vall- och betesproduktion. Vi kallar dessa lantbrukare föregångare och inspiratörer, de visar möjligheter och sprider framtidstro i sina respektive länder och förser andra lantbrukare med råd, idéer och kunskap om vall och bete. Det är viktigt att vi uppmärksammar deras bidrag till branschens utveckling genom denna prisceremoni. Detta är ett av de viktigaste resultaten från Inno4Grass-projektet, säger projektkoordinator Arno Krause.

Projektet Inno4grass strävar efter att överbrygga klyftan mellan praktik och forskning för att försäkra att innovativa system för produktiva gräsmarker tillämpas. Det långsiktiga målet i projektet är att öka lönsamheten på europeiska vallgårdar samtidigt som miljövärdena bevaras.

Pressbild

Per och Tore Larsson från Kårtorp blev Årets Vallmästare.  (högupplöst bild via länken)
Foto: Ann Christin Olsson

Kontakt 

Nilla Nilsdotter-Linde, forskare SLU, sekreterare Svenska Vallföreningen, Nilla.Nilsdotter-Linde@slu.se, 070-662 74 05

Anna Carlsson, lantbrukare, ordförande Svenska Vallföreningen, carlsson@skogsgard.se, 0709-70 12 06

Fakta:

De utvalda vallmästarna och kontaktperson inom Inno4Grass