SLU-nyhet

Rapport från KSLA:s öppna forum "Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv"

Publicerad: 31 maj 2019

Den femte mars 2019 arrangerades ett öppet forum med titeln "Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv" på KSLA i Stockholm. Nu finns diskussionerna från forumet samlade i en rapport.

På initiativ av bland andra KSLA, Centrum för biologisk mångfald/SLU, Kålrotsakademien, Programmet för odlad mångfald, Föreningen Sesam och Riksantikvarieämbetet arrangerades ett öppet forum kring temat levande grönt kulturarv på KSLA den femte mars. Under dagen diskuterades olika aspekter på det levande gröna kulturarvet och dess framtid. Nu finns diskussionerna, sammanlagt 17 olika, samlade i en rapport som kan hämtas från Poms webbsida "Rapporter"


Kontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 070-573 22 48.