SLU-nyhet

Uppsala Health Summit stärker barnperspektivet inom stadsplanering

Publicerad: 23 september 2019

I oktober möts cirka 200 delegater under Uppsala Health Summit för att tillsammans utveckla sätt att stärka barnperspektivet inom stadsplanering. SLU Urban Futures är en av värdarna bakom årets tema Healthy Urban Childhoods.

– Vi behöver bygga städer där barn mår bättre, rör sig mer, och kan ta sig till varandra utan vuxna i släptåg, säger Petter Åkerblom, universitetslektor i landskapsarkitektur på Institutionen för stad och land, SLU, och ordförande i årets programkommitté.

Uppsala Health Summit arrangeras varje år under olika teman av bland andra SLU, Uppsala universitet och Region Uppsala. Cirka 200 deltagare bjuds in från hela världen.

– SLU har en huvudroll i detta arrangemang eftersom vi har en relativt omfattande FoU-verksamhet på området. Intresset inför årets Uppsala Health Summit bekräftar att barnhälsa och stadsplanering är viktiga frågor, och ger oss tillfälle att visa vilket stöd vi kan ge på detta område.

Deltagarlista rymmer en rad internationellt tongivande röster inom barns hälsa och stadsplanering. Här finns Henry Mathias, NCS Strategic Lead of Care Inspectorate, Skottland, som förändrat arbetet med att inspektera förskole- och skolmiljöer. Genom att utgå från barnens perspektiv i rapporter och beskrivningar har det blivit lättare för skotska myndigheter att följa FN:s barnkonvention, menar Petter Åkerblom.

– De har gett barnen möjligheten att komma till tals, bland annat genom intervjuer med barnen där de själva får uttrycka vad de uppfattar som farligt och otäckt. Det gör det för dem möjligt att utveckla en trygg och säker miljö på barnens villkor, säger han.

Under Uppsala Health Summit visas en film där barn från hela världen beskriver vad som känns viktigt för dem. Petter Åkerblom har deltagit i arbetet med att samla in barns egna tankar om sina favoritplatser, och tips om vad vuxna bör tänka på för att skapa barnvänliga städer.

– Vi vuxna tror att vi vet så mycket om barn, men det gör vi inte fullt ut. När vi frågar barnen kan det leda till häpnadsväckande insikter och lyssnar vi på dem så kommer vi att kunna planera staden bättre för barn och unga, säger han. 

År 2050 kommer majoriteten av världens barn att bo i urbana miljöer. Och i Sverige bor redan i dag 85 procent av landets 2,2 miljoner barn i tätorter och städer. Trots att det finns mycket forskningsbaserad kunskap om barnhälsa och stadsplanering så används den inte i tillräckligt hög utsträckning, menar Petter Åkerblom.

– Nu är det dags att sätta ned foten och komma till handling. Vi behöver hitta de  bästa sätten att implementera all den kunskap som vi redan har. Den största delen av arrangemanget består av workshops med syftet att landa i handlingsförslag.

Det handlar om ett toppmöte där varje deltagare ska kunna återvända hem med slutsatser och prioriteringar, betonar han.

– Barnen har kommit i kläm i dag. Vi har ett samhälle som begränsar dem allt mer och vi ser en kolossal ökning av övervikt och fetma – ohälsan bland barn och unga är ett stort problem. Men efter konferensen ska varje deltagare känna hopp och förtröstan, det går att skapa städer för rörelseglädje och livslust, säger Petter Åkerblom.

Fakta:

Intervju gjord av Magnus Trogen Pahlén.


Kontaktinformation