SLU-nyhet

Varg påverkar jaktuttaget på älg

Publicerad: 03 september 2019

Älgen är det viktigaste bytet för vargen året runt och vargarna dödar främst älgar som annars skulle ha fällts under jakten. En undersökning av SLU och Høgskolan i Innlandet visar att både jaktkvoter och antalet fällda djur har minskat de senaste åren och att denna minskning är kopplad till förekomst av varg.

Forskarna har analyserat vargens effekt på antalet älgar och sammansättning de älgar som har fällts under jakten samt antal älgar som har observerats genom den så kallade älgobsen. Studien omfattar flera olika datakällor varav det mest omfattande spänner över en period på 32 år (från 1986 i Norge och från 1995 i Sverige fram till 2017/18). De mest detaljerade analyserna kunde forskarna genomföra på data från de senaste sex åren (2012/13 – 2017/18).

Resultaten visar att avskjutningen av älg har varierat mycket både i Norge och Sverige under de senaste decennierna. Under de senaste sex åren har både avskjutningsmålen och antalet fällda djur minskat. Det kan till viss del förklaras av den växande vargstammen. Men andra faktorer såsom andelen jordbruksmark var också av betydelse.

Resultatet skiljer sig mellan Norge och Sverige. Utvecklingen av älgstammen mätt med kvoter, fällda och observerade djur, liksom effekterna av varg varierar. Det kan delvis förklaras av skillnader i jaktstrategier i de olika länderna men också genom skillnader i hur data har samlats in.

- Vår analys visar att förändringar i älgstammens storlek, sammansättning och storleken  på jaktuttaget styrs av en kombination av flera faktorer. Förvaltningsstrategin är viktig, hur mycket älg som skjuts under jakten och vilka älgar. Men också typen av livsmiljö där varg ingår har stor betydelse, säger Camilla Wikenros, forskare vid SLU.

Ökad förekomst av varg påverkade jägarnas jaktstrategi på två sätt:

  • Antalet fällda djur maximerades genom att jägarna ökade andelen kalvar i avskjutningen.
  • Jakttrycket på älgkor minskades för att öka deras andel i stammen och därmed skapa en mer produktiv älgstam.

Det visar att man i båda länderna införde åtgärder för att minska den totala dödligheten i älgstammen (minskad avskjutning) samtidigt som man maximerade produktiviteten i älgstammen (minskad avskjutning av kor).

Kontakt

Camilla Wikenros, SLU, camilla.wikenros@slu.se, 0581-697344

Håkan Sand, SLU, hakan.sand@slu.se, 0581-697324

Rapport

Tildelt, sett og felt elg i forhold til ulveforekomst i Norge og Sverige. Utredning om ulv og elg del 1

Mer information på Skandulvs webbplats (Skandinaviska vargforskningsprojektet)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation