SLU-nyhet

Nationella genbanken medverkar i bok om glömd trädgård i Lappland

Publicerad: 02 oktober 2020
Färgfoto som visar framsidan av boken "Den glömda trädgården. Dr Stömboms Versailles i Dorotea."

I boken "Den glömda trädgården. Dr Strömboms Versailles i Dorotea" skildras provinsialläkare Sten Strömboms trädgård i Dorotea i Lappland. Trädgården började anläggas i slutet av 1920-talet och var som vackrast på 1930- och 40-talet, men när Strömbom gick i pension på 1950-talet började trädgården förfalla.

I boken "Den glömda trädgården. Dr Strömboms Versailles i Dorotea" av Agneta Gustavsson skildras provinsialläkare Sten Strömboms trädgård i Dorotea i Lappland. Sten Strömbom hade en dröm om att anlägga en slottsträdgård inspirerad av Versailles vid läkarbostaden i Dorotea. Drömmen gick i uppfyllelse när en ny läkarbostad skulle byggas och i slutet av 1920-talet startade anläggandet av trädgården. När den var som störst fanns där flera bassänger, ett torn och avdelningar av trädgården med namn som Rosengården, Tomathuset, Solstigen, Tornholmen och Lycksalighetens ö. Alla Doroteas barn var välkomna att bada och leka i trädgården. 

När Sten Strömbom gick i pension på 1950-talet var det ingen som längre brydde sig om trädgården. Bassänger fylldes igen eller sprängdes bort och rabetter och stenpartier växte igen. Men kvar fanns detaljerade ritningar och planteringsplaner som Strömbom gjort och med hjälp av dem skildrar författaren Agneta Gustavsson den bortglömda trädgården. I kapitlet "Doktor med passion för pioner" medverkar Nationella genbankens genbankskuratorer Inger Hjalmarsson och Linnea Oskarsson och tidigare konsulent vid genbanken Henrik Morin med tolkningar, analyser och funderingar kring de efterlämnade ritningarna och växtlistorna. Bland annat berättas om rosor, vinbär, äpplen och den stora pionsamling som doktor Strömbom köpte in och planterade i trädgården. I boken diskuteras också om och var några av växterna kan finnas kvar, trots att trädgården i stort sett är borta. 


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19