SLU-nyhet

Samverkansutlysning inom ramen för programmet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem"

Publicerad: 17 november 2020
En kalv och en ko utomhus. Foto.

SLU har sedan 2019 koordinerat programmet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem" som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) i samarbete med ARLA. Nu utlyser SLF två miljoner kronor till ettåriga projekt som tillför något nytt till programmet men som baseras på de projekt som redan finansierats.

Ett av huvudmålen i programmet har varit att skapa samverkan mellan olika forskarmiljöer, för att kunna erhålla ny kunskap och perspektiv om kost och produktsystem kopplat till hållbarhet.

Utlysningen syftar till att med samverkan skapa nya forskningsprojekt med bas i de redan befintliga projekten. Ansökan ska skickas in av någon av de fem ursprungliga projektledarna och vara en samverkan mellan minst två projekt inom programmet. För att ett projekt ska vara aktuellt för finansiering ska resultaten förväntas ha en hög tillämpningsgrad. 

Utlysningen är öppen mellan 1 december 2020 och 10 februari 2021.

Mer information kommer på SLF:s webbplats.

Läs mer om programmet: Hållbar konsumtion och produktion av mjölk

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se