Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar produktion och konsumtion av mjölk

Vi skapar förutsättningar och generar ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och mjölkkonsumtion.

Hållbar produktion och konsumtion av mjölk

Här finns slutrapporten från ett stort forskningsprogram från SLU, RISE och Chalmers. Forskningsprojekten i programmet sträcker sig från den individuella kon, nyttan och nya möjligheter med vallen, till miljöpåverkan på gårdsnivå såväl som till miljö- och folkhälsoaspekter för kostrekommendationer.

En brun och vit ko står i en sluttning med blommor. Foto.

Svensk mjölkproduktion under 40 år

Carin Martiin, agronom, agrarhistoriker och mjölkproducent, har gått igenom fyra decennier av bransch-tidningen Husdjur för att ge en bild av hur vardagen har sett ut och vilken dramatik som pågått hos de svenska mjölkproducenterna. Läs rapporten här.

Gräs med en ko i bakgrunden. Foto.

Kost, näring, hälsa och miljöpåverkan

Kost, näring, hälsa och miljöpåverkan – hur tar vi hänsyn till allt? Närings- och hälsoindikatorer kan vara ett komplement till livscykelanalyser. Läs en rapport om det här.

Mjölk hälls i en skål med frukostflingor. Foto.

Mjölkveckan

Mjölkveckan har arrangerats under 2021-2023 av SLU Future Food. Under 2024 kommer veckan tillbaka i november i lite ny tappning. Ta del av sändningar och annat material från tidigare mjölkveckor här.

Närbild på ett koansikte. Foto.
En hand klappar vit och svart kopäls. Foto.

Mjölkproduktion för en levande landsbygd och krisberedskap

Mjölkproduktionen utgör ett viktigt nav i svensk livsmedelsproduktion och mjölkföretagen har stor betydelse för en levande landsbygd. Idag finns ett brett intresseför att bibehålla och stärka mjölkproduktionens roll i en levande landsbygd och samhälle.

Mjölkproduktionen är även viktig för vår livsmedelsförsörjning och krisberedskap. Det märks tydligt, både från politiskt håll och i arbetet med regeringens nya livsmedelsstrategi. Forskning visar att mejeriprodukter och kött från produktionen kan utgöra en viktig del av en hälsosam kost men det finns tveksamheter kring en alltför hög konsumtion av vissa livsmedel. Här hittar du aktuell forskning om hållbar produktion och konsumtion av mjölk.

Mjölkpriset – mer än bara utbud och efterfrågan

Hur bestäms egentligen mjölkpriset? Vad är det som gör att Arla kan betala 3-4 kr litern för mjölken? Helena Hansson, professor vid Institutionen för ekonomi reder ut.

Mjölk hälls i ett glas. Foto.

Mjölk och mejeri i ett föränderligt samhälle

Fram till 1900-talets mitt fanns det mjölkkor på i stort sett alla gårdar i Sverige. Läs Carin Martiins historiska tillbakablick om kor och mjölkproduktion i Sverige.

Svartvit bild av en kvinna med mjölkflaskor inomhus. Foto.

En djupdykning i mjölken

Vi svenskar har ett särskilt förhållande till mjölk. Läs måltidsforskaren Richard Tellströms djupdykning i mjölken.

Ett mjölkglas utomhus. Foto.

Mjölkens särställning i den svenska matkulturen

Måltidsforskaren Richard Tellström skriver om mjölk, politik, nationalism och varför en partiledare bör hålla reda på vad en liter mjölk kostar.

En kalv och en ko utomhus. Foto.

Mer om mjölk och kor

Här kan du läsa sammanfattningar av intressanta möten där hållbar produktion och konsumtion av mjölk diskuterades.

Publicerad: 03 juni 2024 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…