SLU-nyhet

Immigration i och genom naturen

Publicerad: 26 juni 2020
Närbild på en välkomsttavla vid ett naturreservat, där ordet välkommen syns på flera språk. Foto.

Guidade möten med naturen kan vara en del av vissa integrationsprogram som riktar sig till invandrargrupper i de nordiska länderna. Med hjälp av uppgifter som samlats in i flera svenska naturbaserade integrationsprojekt-projekt (så kallade NBI-projekt) har Benedict Singleton granskat de ”ritualer” som naturguider använder på guidade turer i olika integrationsprojekt.

Resultaten är publicerade i artikeln "Interpreting taskscapes: the rituals of guided Nature-Based (Dis)Integration in Sweden" (Innovation: The European Journal of Social Science
Research, 2020).

Artikeln berättar om hur guider arbetar med integration i naturen genom strukturerad och improviserad rituell aktivitet. Här integreras ett moraliskt universum som omsluter naturen och samhället; här tillhandahålls mötesplatser för grupper av människor med olika bakgrund, och här skapas möjligheter för en bred social miljörörelse.
Ritualerna i detta sammanhang inbegriper sådant som korta välkomst- och farvälceremonier till den plats där man varit (vilket ofta är ett naturreservat), samt start och avslut på olika aktiviteter.
Man använder sig då ofta av rituella objekt, saker som man tagit från naturen (såsom löv, stenar) eller verktyg (till exempel kikare), för att organisera olika upplevelser i naturen. De här ritualerna har flera olika syften; att underlätta lärande men också ofta integrera deltagare i gruppen och in i det svenska samhället.

Naturguide vid välkomsttavla

På så sätt kan man säga att guiderna är "präster" inom NBI, och de uppmanar till eller avråder från vissa aktiviteter i naturen. Till exempel genomfördes vid flera tillfällen en slags frågesport, där deltagarna fick leta efter frågor som gömts i en skogsglänta. De blev tillsagda att leta "högt och lågt", och kom på så sätt att tvingas interagera med naturen på helt nya sätt, men också att samarbeta och stärka banden med varandra inom gruppen. Samtidigt hade frågorna ofta ett pedagogiskt element: deltagarna fick lära sig nya svenska "naturord", och även svenskt förhållningssätt till naturen.

Benedict Singleton beskriver integration och konflikt i användning av naturen i dåtid, nutid och framtid. Integration i sig innebär ett mått av tvingande element, och naturguider har en framträdande roll i att hantera spänningar och motsägelser kring integration. De behöver därför vara medvetna om att de aktiviteter som de arbetar med kan bidra både till konflikter och konfliktlösning i samhället. Detta är särskilt relevant i ljuset av att NBI ofta och allt mer omtalas som en möjlig lösning på immigrationsproblem.

Benedict Singelton var postdoktor vid CBM under 2017-2019.

E-postadress till Benedict Singleton: benedict.singleton@gu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se