SLU-nyhet

Enkät om handlingsplan för att utveckla ekologisk produktion i EU

Publicerad: 24 september 2020
Europiska kommissionen logo.

EU-kommissionen har ett mål på att minst 25 % av EU:s jordbruksmark ska skötas ekologiskt år 2030. För att nå målet ska kommissionen ta fram en handlingsplan för att stötta sektorn och medlemsländerna. Handlingsplanen ska inte bara öka den ekologiskt skötta arealen, utan även bidra till ett uthålligt livsmedelssystem, gynna jordbrukare och konsumenter samt förstärka biodiversiteten. Kommissionen vill nu hämta in synpunkter från relevanta aktörer via en webbaserad enkät som vem som helst kan besvara.

Enkäten öppnades den 4 september på kommissionens websida ”Have your say” och är öppen till och med den 27 november Det går att svara som representant för företag, organisation eller i egenskap av privatperson.

Läs mer om enkäten på kommissionens webbplats: Organic farming - action plan for the development of EU organic production

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se