SLU-nyhet

Sänkt utsädesmängd ger mer blommande ogräs och pollinerande insekter med bibehållen skörd

Publicerad: 06 maj 2021
Blommande blåklint i spannmålsfält.

Tidigare studier har visat att ekologisk odling ofta innebär en högre förekomst av blommande ogräs och pollinerande insekter men lägre skördar. I en ny svensk studie har en grupp forskare vid Lunds universitet och Hushållningssällskapet i Skåne undersökt möjligheterna att kombinera höga skördar med att gynna blommande ogräs och pollinerande insekter i ekologisk och konventionell spannmålsodling.

Studien som nyligen publicerades i Journal of Applied Ecology utfördes i 38 korn-, vete- och havrefält i Skåne. Tjogo fält odlades ekologiskt och 18 konventionellt. Blommande ogräs och humlor inventerades fem gånger i fälten mellan maj och augusti. Grödans planttäthet mättes i juni. Information om skörden samlades in från lantbrukarna.

Högre mångfald av ogräs och humlor men lägre skörd i eko

I likhet med tidigare studier fann man en högre artrikedom och täckningsgrad av blommande ogräs i ekologiskt jämfört med konventionellt odlade fält. Artrikedomen av humlor var också högre i de ekologiskt odlade fälten. Spannmålskörden var dock i genomsnitt 36% lägre i de ekologiskt odlade fälten.

Blomresurser viktiga för humlor

Förhållandet mellan spannmålskörden och de blommande ogräsens täckningsgrad och artrikedom såg olika ut i ekologiskt respektive konventionellt odlade fält. I ekologiskt odlade fält fanns det ett tydligt negativt samband, med lägre täckningsgrad och artrikedom av ogräs vid högre skördar. I konventionellt odlade fält var sambandet svagare och ogräsens täckningsgrad och artrikedom var låg oavsett skördenivå, vilket kanske berodde på att ogräsen bekämpades med ogräsmedel. Vidare analyser pekade på att det förmodligen var blomresurserna som var avgörande för den högre artrikedomen av humlor i ekologiskt odlade fält.

Lägre planttäthet en nyckel

Slutligen kunde man se att om spannmålsplantorna stod glesare med längre mellanrum i raderna (10 cm istället för 5 cm) ökade ogräsens täckningsgrad och artrikedom, men däremot påverkades inte skörden på något tydligt sätt. Författarna föreslår därför att man kombinera ökad förekomst och artrikedom av blommande ogräs och pollinerande insekter med bibehållen skörd genom att sänka utsädesmängden.

 

 

Ola Lundin