SLU-nyhet

Fortsatt stort intresse för SLU:s utbildningar

Publicerad: 21 juli 2021

Högt söktryck till höstens utbildningsstart. Till hösten 2021 har 2000 nya studenter antagits till någon av SLU:s utbildningar och nu måste den som vill ha sin plats skynda sig att tacka ja.

Till hösten 2021 har 2000 nya studenter antagits till någon av SLU:s utbildningar. Förra året ökade antalet antagna studenter med omkring 20 procent och årets resultat innebär att fjolårets höga nivå bibehålls. Nu måste den som vill ha sin plats skynda sig att tacka ja. Sista svarsdag är den 23 juli.

SLU har några av Sveriges mest populära utbildningar. I toppen ligger som vanligt djursjukskötarprogrammet och veterinärprogrammet, båda med mycket höga antagningspoäng. Strax efter kommer landskapsarkitektprogrammet, som ges både i Uppsala och Alnarp. Trädgårdsutbildningarna är också mycket populära och trädgårdsingenjör med inriktning odling är den mest sökta. SLU lanserar även flera nya utbildningar och det är roligt att se att de flesta av dem redan nu vid lanseringen fyller sina platser.


Kontaktinformation

antagning@slu.se