Sveriges lantbruksuniversitet

Anmälan och antagning

För att kunna läsa program och kurser på SLU måste du först anmäla dig och sedan bli antagen. Du anmäler dig och tackar ja till SLU:s samtliga kurser och program på grund- och avancerad nivå på www.antagning.se. Vill du ha stöd och hjälp vid anmälnings- och antagningsfrågor finns en mängd bra information här på webben (slu.se och studentwebben) samt på antagning.se


Det finns 21 sidor som är taggade med Anmälan och antagning:
Anmälan och antagning

Anmälan och antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till program och kurser vid SLU och hur du ska gå till väga för att svara på ditt antagningsbesked. När du ska söka till universitetet finns det en hel

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Reell kompetens

En bredare syn på kunskaper Reell kompetens är din samlade faktiska kompetens oavsett hur, när eller var du har skaffat den. När SLU bedömer din reella kompetens bedömer vi dina förutsättningar att

Ny behörighet lark Ua

Ny behörighet lark Ua

Från och med antagning till höstterminen 2017 har SLU:s Landskapsarkitektprogram i Uppsala, 300 hp, nya behörighetskrav. Områdesbehörighet A3 kommer att gälla fortsättningsvis. Det är samma

Sara Test

Gemensamt lärande är en förutsättning för att åstadkomma hållbar utveckling och det har varit ett centralt begrepp inom samhällsvetenskaplig hållbarhetsforskning under de senaste decennierna. Men det

Charlotte L TEST

Som antagen till Alnarp finns det flera alternativ till boende. Alnarp ligger beläget mittemellan Lund och Malmö, inte långt från Åkarp Hjärup och Lomma, så möjligheterna är många. Goda cykelleder

Antagningsbesked urval 2

Idag kom det andra antagningsbeskedet för höstens program och kurser. Vi vill hälsa alla våra nya studenter varmt välkomna till Sveriges lantbruksuniversitet! Idag släpptes det andra

Antagningsbesked urval 2

Idag kom det andra antagningsbeskedet för höstens program och kurser. Vi vill hälsa alla våra nya studenter varmt välkomna till Sveriges lantbruksuniversitet! Idag släpptes det andra

Antagningsbesked urval 2

Idag kom det andra antagningsbeskedet för höstens program och kurser. Vi vill hälsa alla våra nya studenter varmt välkomna till Sveriges lantbruksuniversitet! Idag släpptes det andra

Antagningsbesked 2017

Idag har det första antagningsbeskedet skickats till majoriteten av höstens blivande universitetsstudenter. Varmt välkomna alla antagna och kom ihåg att tacka ja! Antalet antagna i urval 1 är stabilt

Antagningsbesked 2017

Idag har det första antagningsbeskedet skickats till majoriteten av höstens blivande universitetsstudenter. Varmt välkomna alla antagna och kom ihåg att tacka ja! Antalet antagna i urval 1 är stabilt

Populära utbildningar i Alnarp

Antalet sökanden till flera av SLU:s grundutbildningar i Alnarp har ökat sedan förra året. Hortonomprogrammet står för den största procentuella ökningen, där dubbelt så många har ansökt jämfört med