SLU-nyhet

Filmer på temat Fruktträd i kulturmiljö

Publicerad: 25 oktober 2022

Nu finns ett antal filmer där Henrik Morin delar med sig om praktisk hantverkskunskap kring skötsel, beskärning och föryngring av gamla fruktträd. Henrik har under många år varit engagerad i Poms arbete med insamling och dokumentation av äldre kulturväxter och delar nu med sig av sin kunskap med fokus på det praktiska hantverket med arbetet att vårda trädgården vid Lärkastugan på Sollerön i Dalarna.

Filmdokumentationen, som publicerats på Youtube, är en del av projektet Kunskap som växer: Dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer, som pågått vid Hantverkslaboratoriet under åren 2020-2022. Samtidigt färdigställs också en skrift, "Historiska trädgårdar: Fruktträd". Projektet har finansierats av Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen i Dalarnas län samt Göteborgs universitet.

Läs mer om projektets alla delar på Hantverkslaboratoriets webbplats

Kunskap som växer: Fruktträd och fruktträdgårdar


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79