SLU-nyhet

Okänd skadegörare resulterar i glesa eller döda talltoppar

Publicerad: 14 mars 2022
En talltopp nästan utan barr. Foto.

Vi har det senaste året fått flera observationer av glesa eller döende toppar hos tall. Kännetecken är att årsskotten torkar in och dör, nya skott tar vid och får efter ett tag samma problem dvs även de torkar in och dör. Hjälp oss att kartlägga problemet genom att rapportera in symptom i Skogsskada!

Skadan är koncentrerad till toppskottet eller de översta grenarna/skotten på trädet. Det är glest med barr eller barr helt saknas på de drabbade skotten. Nekroser, sporblåsor eller kådindränkta stamsår som är typiska för törskate går inte att hitta på skotten.  Tallskog i åldrarna 10-90 år drabbas (liknande symptom på contorta kan inte uteslutas). Angreppen kan förekomma både på enstaka individer, i grupper samt spridda i bestånd.

Om du ser sådan här symptom rapportera dem i Skogsskada! Glöm inte att skicka med ett foto.

Fakta:

Så här registrerar du skada i Skogsskada:

Skadetyp: Övrigt

Skadeorsak: Lämnas blank

Annan skadetyp/orsak: ”Glesa/döda talltoppar”


Kontaktinformation

jan.stenlid@slu.se, 018-671807