SLU-nyhet

SLU och Umeå kommun tecknar överenskommelse om samverkan

Publicerad: 13 april 2022
Maria Knutson Wedel, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun, undertecknar samverkansavtal. Foto: Fredrik Larsson.

Avtalet fokuserar på områdena hållbara städer, bioekonomi samt kompetensförsörjning och livslångt lärande.

̶  Det känns jätteroligt att SLU, en nyckelaktör för hållbarhetsfrågor inom forskning, utbildning och miljöanalys, jobbar tillsammans med Umeå, en kommun med hållbarhet i fokus, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

SLU och Umeå kommun ser ett gemensamt intresse i att Umeå och regionen fortsätter utvecklas till en modern, trygg och attraktiv plats att bo på med innovativa och kunskapsbaserade lösningar. I den samverkansöverenskommelse som undertecknades den 11 april på SLU:s fältforskningsstation på Röbäcksdalen pekas tre områden ut som särskilt viktiga:

Utveckling av Umeå som hållbar stad

Planering av grön-blåa infrastrukturer i städer blir allt viktigare. SLU och Umeå kommun ska fortsatt samarbeta för att öka kunskapen om grön infrastrukturs funktion för vilda djur och växter, och hur bättre planering av den gröna infrastrukturen kan resultera i högre biologisk mångfald och bättre ekosystemtjänster.

Bioekonomi – innovation och företagsutveckling inom de gröna näringarna

För att få Umeå att växa behöver fler idéer och forskningresultat kommersialiseras i nya företag. Green Innovation Park erbjuder en plats där forskare och entreprenörer kan mötas och få tillgång till strukturer och stödsystem för innovation och kommersialisering av idéer.

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Kvalificerade lärare och forskare är en förutsättning för att SLU ska kunna bedriva en verksamhet av högsta internationella klass inom såväl utbildning som forskning och miljöanalys. Att strategiskt arbeta med kompetensförsörjning blir därför en allt viktigare fråga för universitetet. En viktig del i att kunna attrahera nya medarbetare och studenter är att Umeå är en attraktiv kommun att bo och leva i och att de utbildningar som erbjuds håller hög kvalitet och lockar sökande.

̶  Vi kommer att lyfta fram SLU Umeå och Röbäcksdalen i vår stadsutveckling och göra Röbäcksdalen till en port i vårt arbete med grön infrastruktur, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Relaterade sidor: