Hoppa till huvudinnehåll

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 290 sidor som är taggade med Umeå:

Röbäcksdalens fältforskningsstation

På forskningsstationen utförs officiella sortförsök av vall, spannmål och potatis, samt flera olika långliggande försök med bland annat med olika gödslingsnivåer, jordbearbetningar och växtföljder.

Workshop om EU:s framtida skogsövervakning

I februari arrangerar SLU en internationell workshop med inriktning på EU:s framtida skogsövervakning. Workshop towards harmonized forest monitoring and reporting - så heter den workshop som SLU

Spektrala tekniker

Spektrala tekniker blir mer och mer tillgängliga och användbara för icke-destruktiva mätningar. På Röbäcksdalen har vi flera olika typer av utrustning tillgängligt för att mäta i fält och i labb.

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Från den 1 januari 2023 kommer NJV att upphöra som organisatorisk enhet. Vi fortsätter vår verksamhet på samma sätt som idag, bara inom nya organisatoriska enheter. Läs mer på sidan Om NJV.

Grovlaboratorium Umeå

Grovlabbet för provpreparering och -hantering finns på Röbäcksdalens fältstation. Det omfattar provrum, torkskåp och ett kvarnrum. I fältstationens lokaler på Röbäcksdalen finns ett större labb för

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Om NJV

Från den 1 januari 2023 så kommer NJV att upphöra som organisatorisk enhet. Vår forskning och undervisning kommer att fortsätta som tidigare, bara inom en ny organisation. Du kommer fortfarande hitta

Maskiner för parcellförsök

I många av våra försök använder vi oss av en rutbredd på 1,5 meter, till dessa har vi en uppsättning med specialmaskiner anpassade för försöksverksamhet. I försök med många olika parametrar är det

Maskiner för potatis

Vid stationen utför vi diverse potatisförsök. Till dessa använd en del maskiner som även används i konventionella potatisodlingar samt några specialmaskiner. Efter skörd har vi möjlighet att

Övriga specialmaskiner på fält

Fältstationens försök är många gånger små till ytan och kräver därför diverse mindre maskiner än vad som är vanligt i ett konventionellt jordbruk. Några av de maskiner vi använder är en liten

Långliggande försök

I norra Sverige finns flera långliggande försök. Långliggande försök inom SLU Norra Sverige R8-74B (AC, BD och Z län) Ansvarig: David Parsons samt Boel Sandström, Institutionen för Norrländsk

Sortprovning spannmål

Vi utför sortprovning av vårkorn och havre i norra Sverige. Den officiella provningen av stråsäd i norra Sverige utförs på fyra platser. Provning av korn genomförs på Offer/Lännäs i Västernorrland,

Loading…