Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 759 sidor som är taggade med Umeå:
Söker du SLU:s experter på skogsbrand?

Söker du SLU:s experter på skogsbrand?

SLU bedriver forskning om skogsbränder och hur dessa påverkar skogen och skogsbruket. Nedan finns forskare som är experter på skogsbränder och andra skogsbrandsrelaterade ämnen. Listan uppdateras

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Söker du SLU:s experter på skogsbrand?

Söker du SLU:s experter på skogsbrand?

SLU bedriver forskning om skogsbränder och hur dessa påverkar skogen och skogsbruket. Nedan finns forskare som är experter på skogsbränder och andra skogsbrandsrelaterade ämnen. Listan uppdateras

Program & Projekt

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Skogliga hållbarhetsanalyser - SHa Planering för att leva & verka på flera platser - PLURAL

Jägmästare på turné

I ett Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Jägmästarstudenterna om sin Sverigeturné. Den som blir jägmästare får göra en långresa över landet. Lagom till att bokskogen slog ut kom studenterna till

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

Anmälan Skördefest

Anmälan Skördefest

Mårten Hetta, Forskare/Prefekt/avdelningschef Husdjur Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU marten.hetta@slu.se, 090-786 8747, 070-589 83 55 Johanna Wallsten, forskare/stf prefekt

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Självständiga arbeten från ht 18

Ett självständigt arbete, som ibland kallas för examensarbete, är en viktig del av utbildningen. I alla utbildningsprogram ingår minst ett sådant arbete, i långa program ska två självständiga arbeten

Disputation Johanna Carlsson

Disputation Johanna Carlsson

Nitrogen uptake and assimilation during Norway spruce somatic embryogenesis-investigating the role og glutamine charlotta.bergstrom@slu.se Johanna Carlsson försvarar sin avhandling "Nitrogen uptake

Disputation Johanna Carlsson

Disputation Johanna Carlsson

Nitrogen uptake and assimilation during Norway spruce somatic embryogenesis-investigating the role og glutamine charlotta.bergstrom@slu.se Johanna Carlsson försvarar sin avhandling "Nitrogen uptake

Studieorter

Studieorter

SLU kan med rätta kalla sig för Sveriges längsta universitet med verksamhet på många håll i landet. Som student har du möjlighet att uppleva flera inspirerande studieorter då du kan att prova att