Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 1071 sidor som är taggade med Umeå:

Genuskompetens

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta

Kontakt

Kontakt

Adress och telefon Institutionen är verksam både på Umeå och Uppsala campus. Postadress Umeå: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, 901 83 Umeå Postadress Uppsala: Institutionen för Skogsekonomi, SLU,

Doktorandkurser

Doktorandkurser

The Department offers courses all year round. Reoccurring courses are for instance; Stated Preference Method and R programming. The research school ECOS and CERE also offers courses. See current

Miljöcertifiering

All verksamhet inom SLU är certifierade i ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär att verksamheten hela tiden utvärderar arbetssätt för en bättre miljö i framtiden, för att uppfylla kraven i ISO 14001

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression analysis, 4HP Kursen ges i Umeå 1 oktober - 4 november 2019. Kursen ges på engelska, för mer information inklusive kursplan klicka här. Umeå Anmälning till kursen

FRAS Exkursion-Granbarkborreskador och alternativ till gran

FRAS Exkursion-Granbarkborreskador och alternativ till gran

FRAS Exkursion-Granbarkborreskador och alternativ till gran Desiree.Mattsson@slu.se Forskningsprogrammet FRAS inbjuder till exkursion på Remningstorp den 27 augusti kl. 09.00-16.30. Preliminärt

Ny skoglig statistik över skyddad skog

I dag publicerar SCB samlad officiell statistik över skyddad skog i Sverige. SLU har bland annat bidragit med statistik om den improduktiva skogsmarken. Statistiken, som bland annat baseras på

Ny skoglig statistik över skyddad skog

I dag publicerar SCB samlad officiell statistik över skyddad skog i Sverige. SLU har bland annat bidragit med statistik om den improduktiva skogsmarken. Statistiken, som bland annat baseras på

Rickleåns havsöringsbestånd

Rickleåns havsöringsbestånd har klassats som ett av de bästa i Västerbotten. Nu vill Linda Vikström, doktorand på SLU, studera åns öringar för att få en ökad förståelse om havsöringen i

Rickleåns havsöringsbestånd

Rickleåns havsöringsbestånd har klassats som ett av de bästa i Västerbotten. Nu vill Linda Vikström, doktorand på SLU, studera åns öringar för att få en ökad förståelse om havsöringen i

Nationellt skogsdatalabb

Nationellt skogsdatalabb

Nu kommer ännu mer data och tjänster om svensk skog från laserskanning och satelliter att bli tillgängligt för fler. SLU och Skogsstyrelsen har beviljats fyra miljoner kronor från Vinnova för ett

Nationellt skogsdatalabb

Nationellt skogsdatalabb

Nu kommer ännu mer data och tjänster om svensk skog från laserskanning och satelliter att bli tillgängligt för fler. SLU och Skogsstyrelsen har beviljats fyra miljoner kronor från Vinnova för ett

Loading…