Hoppa till huvudinnehåll

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 291 sidor som är taggade med Umeå:

Karin Ljung får Roséns Linnépris i botanik

På lördag mottog Karin Ljung Roséns Linnépris i botanik från Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Hon belönas för sina forskningsinsatser kring växters rotutveckling och kommunikationen mellan

Examensarbeten / Självständiga arbeten

Du kan skriva din magisteruppsats på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i ämnet skogsvetenskap eller biologi. Det finn möjlighet att samarbeta med externa organisationer eller andra

Så styrs vår varierade skog av vattnet

Vattnet visar vägen för skogens tillväxt och kolbindande potential. Detta har SLU-doktoranden Johannes Larson kartlagt i sin avhandling med hjälp av avancerade markfuktighetskartor – och en spade.

Skattning av förändringar i skogens egenskaper med avancerad radar

Fjärranalys kan tillsammans med fältinventeringar användas för att skapa frekventa, heltäckande skattningar av skogens egenskaper. Ivan Huuva har i sitt doktorsarbete vid SLU visat potentialen med

Ph. D. course Statistics I Umeå 2024

Statistics I: Basic statistics, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen ges i Umeå 19 februari till 22mars 2024. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Statistics@SLU Umeå Länk för

MikroRNA håller unga aspar gröna längre än äldre träd trees longer green than older trees

Även i skogen utspelar sig generationskonflikter. Unga träd hamnar ofta under de äldre trädens kronor. Deras överlevnadsstrategi är att starta sin tillväxt tidigare på våren och bibehålla grönskan

Disputation Johannes Larson

Soil moisture conditions control nutrient accumulation, carbon storage and tree growth in boreal forest landscapes charlotta.bergstrom@slu.se Johannes Larson försvarar sin avhandling "Soil moisture

Rätt trädslag och bättre beslut med fjärranalysdata

Till följd av den snabba teknikutvecklingen finns det nu möjlighet att med nya fjärranalysdata identifiera vilka trädslag som växer på en viss plats. Det visar Arvid Axelsson i sin doktorsavhandling

SLU-forskaren Kishore tredje bäst i att göra forskning underhållande

Sveriges största presentationstävling för forskare avgjord på Vasateatern i Stockholm. Att förklara sin forskning effektivt, intressant och underhållande på bara fyra minuter - en svår utmaning för

Disputation Anna Widén

Drivers of ungulate behavior in the context of human-wildlife conflicts : The effects of food, fear and temperature on ungulate landscape use and impacts charlotta.bergstrom@slu.se Anna Widén

Ny utvecklingschef

Den 1:a november klev Mårten Hetta på sitt nya uppdrag som utvecklingschef för ladugårdsdrift vid VH. Uppdraget är nyinrättat och en funktion i den nya organisationen vid fakulteten. Målet med

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Umeå Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra

Loading…