Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 813 sidor som är taggade med Umeå:

Kontakt

Adress och telefon Institutionen är verksam både på Umeå och Uppsala campus. Postadress Umeå: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, 901 83 Umeå Postadress Uppsala: Institutionen för Skogsekonomi, SLU,

SRH Seminar: FAO's Global Forest Resources Assessment and reporting on forest-related SDG indicators

SRH Seminar: FAO's Global Forest Resources Assessment and reporting on forest-related SDG indicators

Most welcome to the SRH Seminar titled: FAO's Global Forest Resources Assessment and reporting on forest-related SDG indicators Speaker: Lars-Gunnar Marklund Time: October 24 at 14:00 – 14:45 in

Fakultetsdag (S)

Fakultetsdag (S)

Fakultetsdag olof.bergvall@slu.se Välkommen till en inspirationsdag. Dagen kommer att hållas på engelska men det kommer att finnas möjlighet att delta i engelska såväl som svenskspråkiga

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

SEKSKO Seminarium: Truffle fungi - an ecology that spans kingdoms

SEKSKO Seminarium: Truffle fungi - an ecology that spans kingdoms

gustef.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. Seminariet hålls på engelska.  Talare: Susan Nuske – PostDoc vid skogens

Genuskompetens

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta

SRH Seminar: Filmmaking: Amplifying Gender and Forests

SRH Seminar: Filmmaking: Amplifying Gender and Forests

Most welcome to film screening and discussion with the filmmaker Dr. Purabi Bose, Deputy Chair of CEESP Theme on Governance, Equity and Rights. Filmmaking: Amplifying Gender and Forests 10:00 - 10:

Umeå Arctic Forum 2018

Umeå Arctic Forum 2018

Future Forests deltar under Umea Arctic Forum 2018 som arrangeras av Arcum. För information se länken nedan. Arcum bjuder åter in till vårt årligen återkommande symposium med deltagare som

Umeå Arctic Forum 2018

Umeå Arctic Forum 2018

Future Forests deltar under Umea Arctic Forum 2018 som arrangeras av Arcum. För information se länken nedan. Arcum bjuder åter in till vårt årligen återkommande symposium med deltagare som

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU fortlöpande ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Den fortlöpande

Program & Projekt

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Skogliga Hållbarhetsanalyser - SHa - analyser av skoglig planering, förvaltning och

Avslutade projekt

Avslutade projekt

Nedan följer en sammanställning av avslutade program och större projekt vid institutionen för skoglig resurshushållning. Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation - PLURAL - planering för