Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 745 sidor som är taggade med Umeå:

Jämställdhetsmärkning av Future Forests seminarium i Almedalen

Nätverket Kraftkvinnorna har i år granskat jämställdheten i Almedalens energiseminarier. Granskningen visar att 46 procent av alla energirelaterade seminarier är jämställda, med en könsbalans om

Jämställdhetsmärkning av Future Forests seminarium i Almedalen

Nätverket Kraftkvinnorna har i år granskat jämställdheten i Almedalens energiseminarier. Granskningen visar att 46 procent av alla energirelaterade seminarier är jämställda, med en könsbalans om

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

Introduktion till Canvas

Introduktion till Canvas

Introduktion till Canvas utb-webb@slu.se Canvas är SLU:s nya lärplattform som stöder studenter och lärare i genomförandet av kurser. En lärplattform kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där

Utbildning

Utbildning

Institutionen bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram, erbjuder forskarutbildningskurser inom våra ämnesområden och utför även uppdragsutbildning.

Kontakt

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till ledningspersoner och andra funktioner vid institutionen, här finns också en personallista samt information hur du hittar till oss. Ledning och andra funktioner Prefekt

Om institutionen

Om institutionen

Skoglig resurshushållning är med drygt 100 anställda en av SLU:s största institutioner. Vi bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram samt erbjuder forskarutbildningskurser tillika

SITES Röbäcksdalen

SITES Röbäcksdalen

Ekosystemforskning i jordbrukslandskap SITES Röbäcksdalen   SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. Nätverket sträcker sig över hela Sverige med

Avslutade projekt

Avslutade projekt

Nedan följer en sammanställning av avslutade program och större projekt vid institutionen för skoglig resurshushållning.

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Vi bedriver forskarutbildning inom Skoglig fjärranalys. Exempel på aktuella avhandlingsteman är: Klassning av trädslag med t.ex. multispektral laserskanning eller tidsserier av satellitbilder

Mer om SITES

Generellt så har Röbäcksdalens infrastrukturer utmärkta förutsättningar för undervisning och tillämpade studier av odling av grödor, husdjursforskning, markforskning, klimatstudier, forskning kring

Artiklar

Artiklar

Här följer en sammanställning av aktuella artiklar publicerade inom området för landskapsvisualisering. Lämås, T., Roberge, J-M., Felton, A., Gustafsson, L., Jonzén J., Lundmark, T., Nordin, A.,