Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 1403 sidor som är taggade med Umeå:

Upptäck Umeås fladdermöss

Vill du bli Umeås första fladdermusdetektiv? Låna en batscanner av oss på SLU och ge dig ut på nattliga äventyr och hjälp forskarna förstå var i Umeå kommun fladdermöss gillar att vara. Fladdermössen

Miljöanalys

En viktig del av fjärranalysverksamheten är att kontinuerligt utveckla metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med uppskattade variabler. En viktig del av fjärranalysverksamheten är att

Mer om Skoglig fjärranalys

Vi arbetar med utveckling av fjärranalysmetoder för skogsbruk och miljöanalys. Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning och utveckling av fjärranalys av skog och annan terrester vegetation.

Nyhetsbrev 6

Vi har fångat bilder på två nya arter i projektet. En brunråtta i Tavelsjö och en igelkott i Norrbyn. Det var redan känt att båda arterna fanns i kommunen, men nu har vi dem på bild också! Igelkottar

Gästforskare

Gästforskare

Här följer en sammanställning av tidigare gästforskare vid ämnesområdet Skoglig fjärranalys. Mozhgan Zhriban, Doktorand, 20180101-20180601, Egna medel Paul Treitz , Professor, 20170302-20170430, Egna

Samarbeta med oss

En viktig del av verksamheten är att upprätthålla goda kontakter med såväl det internationella forskarsamhället inom området, samt med ett brett spektrum av svenska intressenter, som företag,

Jobba med oss

Ta chansen och hör av dig till oss. Jobba med oss Vi står för: ett gott ledar- och medarbetarskap med ömsesidigt ansvar, ett hållbart nyttjande av kompetens, kommunikation och delaktighet,

Program & projekt

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Skogliga Hållbarhetsanalyser - SHa - analyser av skoglig planering, förvaltning och

Grundutbildning

Grundutbildning

Vi undervisar inom områdena Geografisk informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys, främst inom SLU:s Jägmästarprogram men vi ger även fristående kurser. På Jägmästarprogrammet undervisar vi

Loading…