SLU-nyhet

Kustprovfiske bekräftar oroväckande låga fångster av strömming

Publicerad: 31 januari 2023
Hand som håller strömming

Det lokala yrkesfisket i Bottenhavet har larmat om svaga fångster av strömming. Storskaliga data från utsjön har också visat att andelen stor strömmingen – den som kustfisket riktas mot - minskat. Men hur ser det ut i kustnära vatten? Nya provfisken på en station som senast undersöktes under 1970- och 1980-talet stödjer det lokala fiskets rapporter från södra Bottenhavet.

Under våren 2022 genomförde provfiskare undersökningar vid två äldre stationer i södra Bottenhavet: Forsmark i norra Roslagen och Finbo i Ålands norra skärgård. Sist provfisken gjordes här var 1988.

­­- Fångsterna av strömming utanför Forsmark i fjol var en bråkdel av vad de var under 1970- och 80-talen. Skillnaden var särskilt tydlig för den stora strömmingen. Nu fångades inte en enda strömming större än 25 centimeter, säger Lena Bergström, docent vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

- För att få en säkrare bild av strömmingens biologiska status behöver vi upprepa de här provfiskena under flera år och på fler stationer. Resultaten från förra året stödjer dock den minskning som rapporterats från yrkesfisket och visar vikten av att ta lokala varningssignaler på allvar. Utvecklingen vi ser är oroande, säger Lena Bergström.

Provfisken – viktigt verktyg för att följa trender

För att systematisk följa strömmingsbestånden utveckling och visa hur förekomsten förändras över tid behövs standardiserat insamlade data. Tyvärr råder det brist på fiskerioberoende* data från många kustnära vatten, vilket gör det svårt att få en bild av situationen för strömming i olika områden.  

Syftet med studien var att sammanställa information om äldre kustprovfisken i Bottenhavets kustområden, och se om historiska data kunde användas som bakgrund för att visa hur förekomsten av kustnära strömming förändrats.

- Den här studien visar hur viktigt det är med långa tidsserier av övervakningsdata om vi ska kunna följa fiskbestånden och identifiera trender över tid, säger Lena Bergström.

Studien har utförts med stöd av Leaderprojektet "Hållbart fiske i samverkan”.

*Fiskerioberoende data samlas till exempel in under vetenskapliga provfisken. Undersökningarna är standardiserade, och genomförs alltid på samma platser, vid samma tidpunkt och med samma metoder. De ska så representativt som möjligt beskriva status och utveckling över tid. Fiskeriberoende data är till exempel uppgifter om fångster och landningar från yrkesfiskets loggböcker.

Resultaten har publicerats i Aqua notes 2023:01 Provfiske efter strömming i södra Bottenhavet – översikt av äldre studier och återbesök 2022

Håller strömmingen på att ta slu? Läs mer om läget för strömming i Östersjön i vår FAQ SLU svarar på frågor om sill/strömming

 


Kontaktinformation

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16