SLU-nyhet

Nu är växtnäringsavsnittet på Ekofakta uppdaterat

Publicerad: 24 mars 2023

Växtnäringsavsnittet under ”Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?” på ekofakta.se är nu uppdaterat. Förutom en genomgång av samtliga texter och referenser samt en ny huvudrubrik har en ny del skrivits som handlar om växtnäringsförsörjning i ekologiskt lantbruk där grundläggande principer och olika växtnäringsstrategier beskrivs.

Avsnittet har gåtts igenom av Maria Wivstad, tidigare föreståndare vid SLU Ekologisk produktion och konsumtion. Förutom att uppdatera texter och referenser har huvudrubriken ändrats för att bättre återspegla avsnittets innehåll. Den nya delen ger en bra introduktion till hur växtnäringsförsörjningen ser ut i ekologiskt lantbruk, både vad gäller grundläggande principer och vilka strategier och metoder som används i praktiken.

Precis som övriga delar i ”Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?” inleds texterna med en sammanfattande ingress för att sedan gå in på djupet och avslutas med en referenslista för den som vill ha vidare läsning.

Läs hela avsnittet på ekofakta.se: Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion