SLU-nyhet

Nytt faktablad: Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… – vad är skillnaden?

Publicerad: 24 mars 2023
Framsida av faktablad eko, regenerativt...

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. I ett nytt faktablad presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra. Texterna är ett utdrag från ekofakta.se.