SLU-nyhet

Ny rapport om metan från nötkreatur

Publicerad: 30 juni 2023
Två SRB-kor i en mjölkningskarusell. Foto.

I denna rapport jämförs metanutsläpp från nötkreatursproduktionen för två specifika år, 1937 och 2019, vilket ger en överblick över hela systemet för just de åren, men även en bild över samtiden kring de åren.

Den totala mjölkproduktionen i Sverige har nästan halverats sedan 1937. Antalet mjölkkor har minskat kraftigt, från 1,9 miljoner mjölkkor år 1937 till 301 000 mjölkkor år 2019. Det betyder att dagens mjölkkor producerar betydligt mer mjölk per ko. En ökad produktion per djur innebär lägre metan per kg produkt. 

Den här rapporten fokuserar på metan ifrån nötkreatur. Beräkningar har gjorts på total produktion samt per kg produkt (mjölk/kött/totalt protein). Det är stora skillnader i metanproduktion per kilo produkt till följd av utvecklingen mot specialiserad mjölkproduktion och specialiserad nötköttsproduktion.

Utifrån resultaten från dessa beräkningar kan man argumentera att vi i dag har en hållbar nivå av metanutsläppen från svenska nötkreatur i Sverige, eftersom idisslarna bidrar med nyttor i form av till exempel näringstäta livsmedel, biologisk mångfald i naturbetesmarker och kolinlagring genom vallodlingen. Men även om metanutsläppen i mjölk- och nötköttsproduktionen i Sverige är på en historiskt låg nivå behöver hållbarhetsutmaningar kopplat till fossila utsläpp, växtnäringsläckage, lustgasutsläpp, biologisk mångfald och djurvälfärd adresseras för att produktionen i sin helhet ska bli hållbar.

Forskning pågår om hur man genom tillsatser till fodret och avel mot ännu effektivare djur kan minska nötkreaturens metanutsläpp ytterligare.

 

Rapporten

Rapport 310 - Nötkreaturens metanproduktion i Sverige – en jämförelse mellan 1937 och 2019

Läs rapporten (pdf)