Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 261 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Förändring av uppväxtmiljön hos föräldradjur som en potentiell metod för att förbättra djurvälfärden hos höns av köttrastyp

Detta projekt har som mål att undersöka effekten av inslag i uppväxtmiljön, som setts främja välfärden långsiktigt hos värphöns i experimentella försök, på gårdar med föräldradjur av köttrastyp.

Beijerlab

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers

Utbildning

Från och med 1 januari 2024 ingår vi i den nya institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd. Du hittar information om vår utbildning på vår nya webb.

Så satsar SLU på livsmedelsforskning

En stor del av SLU:s forskning handlar om att få mat på bordet. Det är en ständigt aktuell fråga i samhället en tid med föränderligt klimat och behov av ökad livsmedelsberedskap. Hur satsar SLU på

Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar

Utfodringsstrategier och inverkan av gräs/klöverensilage på produktion, fertilitet, N-förluster, hälsa och beteende Vallfoder kan till viss del ersätta andra proteinkällor till grisar. Vallen har

Återvunnen fosfor som foderråvara till grisar och fjäderfä

EasyMining, SLU och Lantmännen har startat ett innovativt projekt för att testa smältbarheten hos återvunnen fosfor (kalciumfosfat) från EasyMinings Ash2Phos-teknologi hos grisar och fjäderfän.

Fullfoder till grisar

Att ge ensilage till grisar kan höja djurvälfärden, eftersom det ger mer av födosöksbeteende och mindre av skadliga beteenden mellan grisarna i boxen. Utfodringen kräver dock mycket arbete och ofta

Nötkreatur uppgraderar aminosyror, men produktionssystemet spelar roll

Nötkreatur har en unik förmåga att smälta fibrer och kan därför utnyttja produkter som människan inte kan eller vill äta, t.ex. rester från livsmedelsindustrin. Mjölk och nötkött kan också produceras

Framtidens foder bygger på kretslopp

Vår forskning handlar om hur vi kan selektera mellan tusentals möjliga mikrober, för att isolera de som lönar sig för en mer detaljerad utvärdering. I nuläget är fiskfoder huvudkandidaten, då

Vass - framtidens nyttogröda

Skörd av vass från åker till kust har många fördelar, både som en miljöåtgärd och som ett nygammalt foder till häst och nötkreatur. Vass kan även användas som jordförbättringsmedel eller som substrat

Akvakulturens möjligheter och utmaningar

Säg ”jordbruk” och alla får en bild av vad du pratar om. Men säg ”vattenbruk” eller ”akvakultur”, och associationerna blir nog inte lika tydliga. Akvakultur har stor potential att växa, eftersom vår

Åkerböna kan användas i foder till slaktkycklingar

Det finns ett stort behov av att hitta alternativ till importerad soja i slaktkycklingfoder. Åkerböna kan vara ett alternativ, men som de flesta baljväxter innehåller åkerböna så kallade

Loading…