Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 306 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:
Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Hundarnas köttdiet en klimatbov?

Hundarnas köttdiet en klimatbov?

Markus Langeland, forskare på HUV intervjuas i Vetenskapsradion om hundmatens klimatpåverkan. Är den nya trenddieten BARF bra för klimatet och för hunden?

Hundarnas köttdiet en klimatbov?

Hundarnas köttdiet en klimatbov?

Markus Langeland, forskare på HUV intervjuas i Vetenskapsradion om hundmatens klimatpåverkan. Är den nya trenddieten BARF bra för klimatet och för hunden?

SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture workshop eva-stina.lindell@slu.se Välkommen till vår workshop den 12 mars 2019! Vi bjuder ännu en gång in alla SLU forskare inom akvakultur. Ta tillfället i akt och träffa

SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture workshop eva-stina.lindell@slu.se Välkommen till vår workshop den 12 mars 2019! Vi bjuder ännu en gång in alla SLU forskare inom akvakultur. Ta tillfället i akt och träffa

Ensilage och hösilage till hästar- en översikt

Sedan ungefär 25 år tillbaka har inplastat vallfoder i form av ensilage och hösilage i varierande grad ersatt hö som foder till hästar i flera länder, inklusive Sverige. Flera frågeställningar har

Utbildning

Utbildning

På HUV undervisar vi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen omfattar ett brett kompetensområde från näringsfysiologi och fodervetenskap till skötsel och etologi. I

Filmad föreläsning om hästars utfodring med Cecilia Muller

Filmad föreläsning om hästars utfodring med HUV-forskare Cecilia Muller När SLU-forskaren Cecilia Müller höll föreläsning om hästutfodring på Universitetsdjursjukhuset på Ultuna var intresset mycket

Filmad föreläsning om hästars utfodring med Cecilia Muller

Filmad föreläsning om hästars utfodring med HUV-forskare Cecilia Muller När SLU-forskaren Cecilia Müller höll föreläsning om hästutfodring på Universitetsdjursjukhuset på Ultuna var intresset mycket

Veterinärstudenterna redovisningar av examensarbeten

Veterinärstudenterna redovisningar av examensarbeten

Redovisningar av examensarbeten inom veterinärprogrammet, SLU Varmt välkomna till veterinärstudenternas redovisningar av examensarbeten i veterinärmedicin! Redovisningarna äger rum 15-16 januari i

Veterinärstudenterna redovisningar av examensarbeten

Veterinärstudenterna redovisningar av examensarbeten

Redovisningar av examensarbeten inom veterinärprogrammet, SLU Varmt välkomna till veterinärstudenternas redovisningar av examensarbeten i veterinärmedicin! Redovisningarna äger rum 15-16 januari i

Hästforskning

Hästforskning

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har fördelat totalt 19 miljoner kr till ny och pågående forskning, och en stor del av pengarna kommer SLU-forskare till godo. Av de beviljade projekten finns fem inom