Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 443 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Bete morgon och kväll maxar kons konsumtion

Tillgång till bete gynnar djurvälfärden, men kan i automatiska mjölkningssystem vara svårt att förena med ett tillräckligt näringsintag. Tillgång till produktionsbete under en del av dygnet, s.k.

HUV Förbättrat utnyttjande av regionalt odlade proteinfoder

Syftet med projektet är att göra det möjligt att på svenska mjölkgårdar i stor skala ersätta importerat, sojabaserat proteinfoder med gårdsprocessat kraftfoder från hemodlade eller regionalt inköpta

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

FANH-Ny utlysning!

FANH-Ny utlysning!

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus inom våra tre fokusområden finns det nu möjlighet att söka pengar. Upp till sex ansökningar beviljas med max 200 000 kronor

Vill öka fiskodlingen i Sverige

Stora möjligheter att öka andelen odlad fisk i Sverige enligt Anders Kiessling. Professor Anders Kiessling på HUV intervjuas i Sveriges radio om möjligheterna till att öka fiskodlingen i Sverige.

Vill öka fiskodlingen i Sverige

Stora möjligheter att öka andelen odlad fisk i Sverige enligt Anders Kiessling. Professor Anders Kiessling på HUV intervjuas i Sveriges radio om möjligheterna till att öka fiskodlingen i Sverige.

Vass - framtidens nyttogröda

Skörd av vass från åker till kust har många fördelar, både som en miljöåtgärd och som ett nygammalt foder till häst och nötkreatur. Vass kan även användas som jordförbättringsmedel eller som substrat

HUV Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel

Projektet är finansierat av Energimyndigheten (forskningsprogrammet Vindval) och undersöker främst hur vindkraft påverkar renar på vinterbetesområdet. Projektet är en fortsättning på ett tidigare

KV Förbättrad detektion av mastit hos mjölkkor

Det huvudsakliga målet med projektet är att utveckla bättre metoder för att förutsäga mastit hos mjölkkor. Detta kommer att göras genom att kombinera högteknologiskt matematiska/statistiska metoder

Kan rödalgen Asparagopsis taxiformis minska metanproduktionen hos mjölkkor?

I detta projekt testas rödalgens effekt på metanproduktion och effekt på fodrets smältbarhet för svenska mjölkkor. Mjölkkornas miljöpåverkan utgörs till stor del av metanutsläppen från deras

Sensorsystem i KoKalv-projektet

Det finns intresse bland såväl lantbrukare som konsumenter för system där mjölkraskalvar får gå kvar hos korna under den period de dricker mjölk. Ett treårigt forskningsprojekt om att hålla kor och

Observation av renar på avstånd

Att använda GPS-halsband för att registrera djurs positioner är numera en vanlig metod för att studera både vilda och tama djurs beteende och rörelsemönster. I forskning på renar har det använts i

Loading…