Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 266 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

HUV Tarmhälsa hos enkelmagade djur

Syftet med detta projekt är att identifiera hur olika bioaktiva substanser påverkar tarmens mognad, fysiologi och tarmflora samt hur det kan bidra till en bibehållen god tarmhälsa hos gris och andra

HUV Nya fodermedel till Tilapia i Tanzania

Syftet med detta projekt är att finna inhemska fodermedel av god kvalitet för att minska beroendet av fiskmjöl och soja i foder till odlad Tilapia. Resultaten från detta doktorandprojekt kommer att

HUV Hållbar akvakultur i Rwanda

Projektet ska ge förbättrade möjligheter till odling av fisken Tilapia genom användning av lokala foderråvaror och därmed bidra till att förbättra näringsförsörjningen för befolkningen i Rwanda.

HUV Alternativa fodermedel till fisk - bioaktiva komponenters effekt på metabolism och tarmflora

Syftet med detta doktorandprojekt är att få en bättre förståelse för hur utfodring av kosttillskott, som härrör från nya och hållbara källor, påverkar näringsupptag, metabolism och genuttryck och

European Workshop on Equine Nutrition 2018

European Workshop on Equine Nutrition 2018

European Workshop on Equine Nutrition 2018 EWEN 2018 - the 9th European Workshop on Equine Nutrition in Uppsala, Sweden We welcome you to the 9th edition of EWEN and Sweden, the most horse dense

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Renbete

I ett svensk-norskt samarbetsprojekt med analyser av GPS-data visar resultaten att renar i områden med hög björntäthet inte kan ”surfa på den gröna vågen” av växtlighet i samma utsträckning som i

Renbete

I ett svensk-norskt samarbetsprojekt med analyser av GPS-data visar resultaten att renar i områden med hög björntäthet inte kan ”surfa på den gröna vågen” av växtlighet i samma utsträckning som i

Syrsoravhandling

Uppfödning av syrsor för mänsklig konsumtion börjar bli populärt runt om i världen, men kunskapen om vilka syrsaarter som kan odlas och hur man håller dem på ett hållbart sätt är ännu bristfällig. En

Cecilia Müller pratar hästfoder i Pälspodden

Cecilia Müller, universitetslektor och docent på HUV medverkar i Pälspodden och pratar om hästars behov av kraftfoder och grovfoder. Varför utfodrar vi en gräsätare som hästen med kraftfoder ?

Exjobbsredovisning: Utfodring med kompakt fullfoder till mjölkkor

Exjobbsredovisning: Utfodring med kompakt fullfoder till mjölkkor

Exjobbsredovisning: Utfodring med kompakt fullfoder till mjölkkor marie.liljeholm@slu.se Välkomna till redovisning av examensarbete! Utfodring med kompakt fullfoder – effekter på mjölkkors beteende

Exjobbsredovisning: Utfodring med kompakt fullfoder till mjölkkor

Exjobbsredovisning: Utfodring med kompakt fullfoder till mjölkkor

Exjobbsredovisning: Utfodring med kompakt fullfoder till mjölkkor marie.liljeholm@slu.se Välkomna till redovisning av examensarbete! Utfodring med kompakt fullfoder – effekter på mjölkkors beteende