Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 229 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Kan rödalgen Asparagopsis taxiformis minska metanproduktionen hos mjölkkor?

I detta projekt testas rödalgens effekt på metanproduktion och effekt på fodrets smältbarhet för svenska mjölkkor. Mjölkkornas miljöpåverkan utgörs till stor del av metanutsläppen från deras

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Minska kostnaderna och få vallfodret att räcka till i hästens foderstat

En översikt med många tips på hur du bäst utnyttjar ditt grovfoder till din häst. Den gångna våren 2022 har det aktuella världsläget och vad detta innebär för både tillgången på foder och

BVF - Ökad kunskap om etiologin bakom digital dermatit

Smittsamt klöveksem hos mjölkkor kan ge upphov till hälta vilket innebär ett djurvälfärdsproblem och ekonomiska förluster för djurägarna genom produktionsbortfall. Ännu är inte orsaken till sjukdomen

Ko och kalv tillsammans old

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? I det här forskningsprojektet studerar vi hur

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? I det här forskningsprojektet studerar vi hur

Utbildning

På HUV undervisar vi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen omfattar ett brett kompetensområde från näringsfysiologi och fodervetenskap till skötsel och etologi. I

Vass som foder till hästar och nötkreatur

I det här projektet undersöks om vassensilage kan användas som grovfoder för hästar. Vassen skördas i olika plantmognad och analyseras med avseende på sitt energivärde och näringsinnehåll. Att skörda

Öppen utlysning om medfinansiering av två post doc-projekt

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU utlyser två post doc-projekt som delfinansieras av fakulteten med 500

SusPig och GenTore

Hur kan framtidens hållbara kött- och mjölkproduktion se ut? Detta tvärvetenskapliga projekt handlar om modellering och utvärdering av produktionssystem för kött från gris samt kött och mjölk från

Tiden runt kalvning viktig för klövhälsan

Mjölkkor genomgår omfattande hormonella och ämnesomsättningsrelaterade förändringar i samband med kalvningen, vilket tros påverka klövarnas stödjevävnad och därmed öka risken för mekaniska

Seminarium: Antimikrobiell resistens inom livsmedelsproduktionen

Seminarium: Antimikrobiell resistens inom livsmedelsproduktionen futureonehealth@slu.se Välkommen till ett lunchseminarium om antimikrobiell resistens inom livsmedelsproduktionen, presenterat av Dr

Loading…