Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 272 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:
Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

SvD granskning: skarp kritik kring samers rättigheter

SvD granskning: skarp kritik kring samers rättigheter

Sverige får skarp kritik av FN för att inte följa mänskliga rättigheter mot urfolket samerna, enligt en granskande artikel i Svenska Dagbladet. Det handlar bland annat om brist på inflytande när det

Margareta-KCF

Forskare och lärare behöver få ökad förståelse för producenternas vardag och ekonomi, det anser Margareta Emanuelson, lektor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU Uppsala. Genom

HGEN Beijerlab

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers

HUV INDILACT - Individuellt anpassad laktationslängd

Syftet med projektet är att utveckla verktyg som gör att man individuellt anpassar laktationens längd hos kor beroende på deras biologiska förutsättningar. Målsättningen är att förbättra kornas hälsa

Margareta-KCF

Forskare och lärare behöver få ökad förståelse för producenternas vardag och ekonomi, det anser Margareta Emanuelson, lektor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU Uppsala. Genom

SvD granskning: skarp kritik kring samers rättigheter

SvD granskning: skarp kritik kring samers rättigheter

Sverige får skarp kritik av FN för att inte följa mänskliga rättigheter mot urfolket samerna, enligt en granskande artikel i Svenska Dagbladet. Det handlar bland annat om brist på inflytande när det

HUV Renhälsa ökad kunskap genom utbildning och information på nätet

Detta projekt, som drivs av SLU, SVA, Gård- och Djurhälsan (tidigare Svenska djurhälsovården) och Sametinget, syftar till att sprida och utveckla kunskap om renars sjukdomar och hälsa. I projektet

HUV Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel

Det här projektet var en fortsättning på ett tidigare projekt finansierat av Vindval om effekter av vindkraft i byggfas. Projektet är slutrapporterat till Energimyndigheten men bearbetning av data

Birgitta Åhman

Birgitta Åhman

ahman Forskningsområdet omfattar produktion i renskötseln samt renens näringsförsörjning, hälsa och välfärd relaterat till skötsel, betesförvaltning, rovdjur och övriga omgivningsfaktorer. Förutom

Mikaela Lindberg

Mikaela Lindberg

mikal Forskningsintressen: Idisslarnutrition och mjölkproduktion med särskilt fokus på hållbara produktionssystem, resursutnyttjande, miljöpåverkan och livsmedelsproduktion. Mål med min forskning: 

Stoppad rapport om vindkraft Anna Skarin

En forskningsrapport som beskriver effekterna av vindkraftsutbyggnad på renar och renskötsel har nekats publicering av Vindval, som finansierat projektet. En journalist har granskat processen kring