Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 245 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel

Projektet finansierades av Energimyndigheten (forskningsprogrammet Vindval) och undersökte främst hur vindkraft påverkar renar på vinterbetesområdet. Projektet var en fortsättning på ett tidigare

Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar

Utfodringsstrategier och inverkan av gräs/klöverensilage på produktion, fertilitet, N-förluster, hälsa och beteende Vallfoder kan till viss del ersätta andra proteinkällor till grisar. Vallen har

Akvakulturens möjligheter och utmaningar

Säg ”jordbruk” och alla får en bild av vad du pratar om. Men säg ”vattenbruk” eller ”akvakultur”, och associationerna blir nog inte lika tydliga. Akvakultur har stor potential att växa, eftersom vår

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? I det här forskningsprojektet studerar vi hur

Disputation Leon Niyibizi

Disputation Leon Niyibizi sofia.webering.ekberg@slu.se Leon Niyibizi försvarar sin avhandling: Evaluation of locally available feed resources for Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Rwanda Sal

Spikning Leon Niyibizi

Spikning Leon Niyibizi marie.liljeholm@slu.se Dear all, it’s a great pleasure for us to welcome you to VHC, 5th floor, where Leon Niyibiziwill nail his PhD Thesis entitled: “Evaluation of locally

Rapport från Vallkonferens 2023

Den 7–8 februari hölls för fjärde gången en konferens om vall och bete på Ultuna. Nu kan du ladda ner rapporten från konferensen och ta del av nyheterna som forskare och andra presenterade.

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Vi forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god

Livsmedelsforskningsdagen 2023

Livsmedelsforskningsdagen 2023 futurefood@slu.se Formas årliga Livsmedelsforskningsdag genomförs i år på SLU Ultuna, med möjlighet att besöka tre olika SLU-initiativ: SustAinimal, SLU Grogrund och

Ny rapport - vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv

Under 2022 utlyste Stiftelsen Hästforskning medel för en kunskapssammanställning om vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv. Syftet var att samla och sprida befintlig kunskap samt

Nytt-blad

Fakta för alla Institutionen har gett ut en egen serie faktablad sedan 1990-talet. Nytt-bladen är ett lättöverskådligt alternativ till de större och längre rapporterna. Här publicerar vi både

Ensilage i fullfoder till grisar

Ensilage kan fungera som proteinråvara till storgrisar. Utfodring av ensilage i fullfoder har visat sig vara en framgångsrik lösning som ger god tillväxt hos grisarna. Därtill blir foderspillet lägre

Loading…