Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 302 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Vallen i Nordiskt perspektiv

Vallfoder är den vanligaste grödan i det svenska jordbruket. Den utgör en livsviktig bas för produktion av humanföda i form av mjölk och köttprodukter. I detta projekt kommer SLU och RISE att gå

Ledig doktorandtjänst!

Ekosystemeffekter av vass som djurfoder The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is looking for a person with a master's degree in biology (especially ecology), agronomy, environmental

Workshop om vallfoder

Välkommen till en workshop om vallfoder! johanna.wallsten@slu.se SLU och RISE håller på att ta fram en kunskapssammanställning om vallfoder på uppdrag av SLF. Nu vill vi höra vad du tycker borde

Larver blir klimatsmart mat för odlad regnbåge

Läs reportaget i Aftonbladet om hur ett nytt svenskt foder baserat på insektslarver som äter matavfall kan ge en hållbar produktion av odlad regnbåge. Anders Kiessling, professor i akvakultur på HUV,

Fisk från etanolsidoströmmar

Syftet med projektet är att utveckla en hållbar proteinkälla med högt näringsvärde för odlad fisk, baserat på rester från etanolproduktion. Icke-ätbara etanolrester kommer att användas för odling av

LIVEFLY2fish – hela levande larver av svart soldatfluga som foder till regnbåge

Användning av insekter i foder till fisk godkändes av EU 2017. Vilda laxfiskar och andra fiskarter har insekter som del i sin naturliga föda. Att ge insekter som foder till odlad fisk kan vara både

REINFEED

Kort- och långsiktiga effekter av vintermatning på renars framtida förmåga att utnyttja naturliga betesmarker Extensiva produktionssystem, som renskötsel, utnyttjar djurens anpassning till miljön och

Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning

Fri fekal vätska hos häst – ett tecken på störd grovtarm?

Vissa hästar drabbas av fri fekal vätska vilket innebär att hästen avger träck i två faser; en fast fas med formade träckbollar, och en vätskefas som kan ge hudirritation runt anus och insidan av

Hur påverkar utfodring renarnas förmåga att nyttja naturligt bete?

Lagom till jul kommer här en film om utfodring av renar och dess effekt på renarnas förmåga att utnyttja naturligt bete. Doktorand Heidi Rautiainen berättar om sitt projekt. Se filmen om Reinfeed

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Drylands Transform summing up 2021

Every year has its own challenges and this year Covid-19 has been one of them. However, during 2021 Drylands Transform has started work in four study sites in the borders of Kenya and Uganda and the

Loading…