Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 498 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:
Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Ny avhandling om Miombo i Tanzania

Hållbar skötsel av miombos skogsmarker behöver ta hänsyn till flera olika tjänster, såsom ekologiska fördelar och boskapsbete, som tillhandahålls av detta landskap. Oklart system för markinnehav och

Ny avhandling om Miombo i Tanzania

Hållbar skötsel av miombos skogsmarker behöver ta hänsyn till flera olika tjänster, såsom ekologiska fördelar och boskapsbete, som tillhandahålls av detta landskap. Oklart system för markinnehav och

Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter

Den industriella markanvändningen ökar ständigt och det finns ett sug efter att ”producera mer av allting”. Det gör att behovet ökar för en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen och att

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

Vårens sista fakultetsnämndsmöte är i hamn. Efter en del beslut, informationspunkter och diskussioner väntar nu en välförtjänt sommar för alla deltagare. Beslut Nämnden beslutade att påbörja

FRESH - Animal welfare in modern production systems for fish

FRESH – Fish REaring and Stress Hazards. Den stora utmaningen med djurskydd för fisk är att fisken inte har något för oss människor tydligt avläsbart kroppsspråk som kan ge vägledning om fiskens

Ekologisk mjölkgård som kolsänka

Möjliga mervärden med biokol Projektansvarig : Torsten Eriksson, Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV), SLU Uppsala; Fodervetenskap . Projektgrupp : Horacio Gonda; Kamyar Mogodiniyai

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Kan en temporärt högre djurtäthet påverka värphönor positivt?

Värphöns föds normalt upp i ett stall och flyttas sedan till ett annat när de ska börja lägga ägg. I flera EU-länder stängs hönorna då ute från sin ströbädd en tid för att de lättare ska hitta till

Öppen provföreläsning för anställningen som professor i idisslarnutrition

Öppen provföreläsning för anställningen som professor i idisslarnutrition

marten.granert@slu.se Institutionen för husdjurens utfordring och vård ska rekrytera en professor i idisslarnutrition och bjuder in till en kandidats provföreläsning. Välkommen. Edenio Detman, som

Loading…