Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 356 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

HUV Förbättrat utnyttjande av regionalt odlade proteinfoder

Syftet med projektet är att göra det möjligt att på svenska mjölkgårdar i stor skala ersätta importerat, sojabaserat proteinfoder med gårdsprocessat kraftfoder från hemodlade eller regionalt inköpta

Ny avhandling av Sorphea Sen

Den 13 juni försvarade Sorphea Sen sin doktorsavhandling "Evaluation on brewery yeast and insect meal (black soldier fly and cricket meal) to replace trash fish in the diet for Asian seabass ( Lates

Alger i fodret gör korna mer miljövänliga

Alger i fodret gör korna mer miljövänliga

Ny forskning visar att om korna får en viss sorts alger i foderstaten så minskas deras utsläpp av metan. Rebecca Danielsson, forskare på institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV),

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Alger i fodret gör korna mer miljövänliga

Alger i fodret gör korna mer miljövänliga

Ny forskning visar att om korna får en viss sorts alger i foderstaten så minskas deras utsläpp av metan. Rebecca Danielsson, forskare på institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV),

Disputation-Elisabeth Andrée O´Hara

Disputation-Elisabeth Andrée O´Hara

Disputation: Adjusted Dry Period Length in dairy cows -effects on milk yield, health and fertility fun-vh@slu.se Elisabeth Andrée O´Hara försvarar sin avhandling "Adjusted Dry Period Length in

Disputation-Elisabeth Andrée O´Hara

Disputation-Elisabeth Andrée O´Hara

Disputation: Adjusted Dry Period Length in dairy cows -effects on milk yield, health and fertility fun-vh@slu.se Elisabeth Andrée O´Hara försvarar sin avhandling "Adjusted Dry Period Length in

Sofia Lindkvist

Sofia Lindkvist

Doktorand vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Jobbar med projektet "LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor". Kursledare för Naturvetenskaplig grundkurs -

Fler engagerar sig i företagsledning

SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, har fått tre djurekonomer. Målet är att få in mer ekonomi och företagsledning i både agronom- och veterinärutbildningarna samt i

Fler engagerar sig i företagsledning

SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, har fått tre djurekonomer. Målet är att få in mer ekonomi och företagsledning i både agronom- och veterinärutbildningarna samt i

Ny avhandling av Sorphea Sen

Den 13 juni försvarade Sorphea Sen sin doktorsavhandling "Evaluation on brewery yeast and insect meal (black soldier fly and cricket meal) to replace trash fish in the diet for Asian seabass ( Lates

DJUR NATUR HÄLSA 2019

Intresserad av djurens och naturens betydelse för vår hälsa och missade vår nationella 2-dagars konferens? Se den filmade versionen av den första konferensdagen, producerad av Sveriges

Loading…