Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 285 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:
FANH-Ny utlysning!

FANH-Ny utlysning!

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus inom våra tre fokusområden finns det nu möjlighet att söka pengar. Upp till sex ansökningar beviljas med max 200 000 kronor

HUV INDILACT - Individuellt anpassad laktationslängd

Syftet med projektet är att utveckla verktyg som gör att man individuellt anpassar laktationens längd hos kor beroende på deras biologiska förutsättningar. Målsättningen är att förbättra kornas hälsa

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

SPA-SLU Aquaculture workshop

SPA-SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture platform workshop eva-stina.lindell@slu.se Save the date in your calendar! A workshop gathering SLU Aquaculture researchers will be held 12th of March 2019, a follow up

SPA-SLU Aquaculture workshop

SPA-SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture platform workshop eva-stina.lindell@slu.se Save the date in your calendar! A workshop gathering SLU Aquaculture researchers will be held 12th of March 2019, a follow up

Musslor och jäst - alternativa foderråvaror till röding

Inhemska foderråvaror som inte konkurrerar med vår egen matproduktion är avgörande för att vi på ett hållbart sätt ska kunna producera foder till odlad fisk. Forskare vid SLU har i ett projekt visat

Vattentemperatur, en nyckelfaktor för fiskens tarmflora och tillväxt

All fisk är växelvarm, det vill säga den har samma kroppstemperatur som omgivande vatten. Vilken kroppstemperatur en fisk har är viktigt eftersom alla kemiska processer går snabbare vid högre

Hur klarar vi framtidens proteinförsörjning?

Hur mycket åkermark används och hur stora blir växthusgasutsläppen från livsmedelsproduktionen beroende på om nästa generation får sitt protein från mjölk och rött kött, kyckling, fisk eller växter?

Åkerböna kan användas i foder till slaktkycklingar

Det finns ett stort behov av att hitta alternativ till importerad soja i slaktkycklingfoder. Åkerböna kan vara ett alternativ, men som de flesta baljväxter innehåller åkerböna så kallade

HUV Alternativa fodermedel till fisk - bioaktiva komponenters effekt på metabolism och tarmflora

Syftet med detta doktorandprojekt är att få en bättre förståelse för hur utfodring av kosttillskott, som härrör från nya och hållbara källor, påverkar näringsupptag, metabolism och genuttryck och

HGEN Beijerlab

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers

FANH-Ny utlysning!

FANH-Ny utlysning!

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus inom våra tre fokusområden finns det nu möjlighet att söka pengar. Upp till sex ansökningar beviljas med max 200 000 kronor