Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 303 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Webbinarium ventilation i fjäderfästallar

Webbinarium - ventilation i fjäderfästallar marie.liljeholm@slu.se Ta chansen att lära dig mer om ventilation av Tommy Krogh som arbetar på företaget SKOV. Tommy kommer att gå igenom principerna

Djurvälfärd och klimat i fokus när Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen fortsätter stötta SLU

SLU:s forskning om skötselsystem där kor och kalvar hålls tillsammans i intensiv mjölkproduktion har fått fortsatt finansiering av Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen. Dessutom finansierar stiftelsen ett

Kraftigt höjda priser på kraftfoder leder till andra alternativ

Torsten Eriksson intervjuas i P4 Kalmar Torsten Eriksson, lektor på HUV, pratar om möjligheten att använda svenska råvaror i fodret till mjölkkor och berättar om sitt slutförda forskningsprojekt "

Förbättrat utnyttjande av regionalt odlade proteinfoder

Syftet med projektet var att göra det möjligt att på svenska mjölkgårdar i stor skala ersätta importerat, sojabaserat proteinfoder med gårdsprocessat kraftfoder från hemodlade eller regionalt inköpta

Det krävs kreativitet när kommuner vill handla närproducerat

Kommunerna har inte möjlighet att ställa krav på att varorna ska vara lokalproducerade eftersom det inte är tillåtet att gynna vissa producenter framför andra, säger Helena Nordström Källström som

Utbildning

På HUV undervisar vi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen omfattar ett brett kompetensområde från näringsfysiologi och fodervetenskap till skötsel och etologi. I

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Mjölkveckan 2021

Under vecka 41 (11 – 15 okt) bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag

Ny slåtterteknik för fraktionering i två kvaliteter vid vallskörd

Projektet undersöker de biologiska förutsättningarna för att vid slåtter dela upp vallmaterial i två höjdfraktioner till två olika näringsmässiga kvaliteter. Slåttervallar för mjölkkor skördas ett

FRESH - Animal welfare in modern production systems for fish

FRESH – Fish REaring and Stress Hazards. Den stora utmaningen med djurskydd för fisk är att fisken inte har något för oss människor tydligt avläsbart kroppsspråk som kan ge vägledning om fiskens

Hållbara proteinflöden och –produkter

Syfte och mål Syftet var att utveckla metoder för att sätta ett livsmedels miljöpåverkan och resursförbrukning i relation till dess näringsinnehåll. En metod berörde näringsmässigt värde i produkter.

Loading…