Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 106 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:
Juver-mjolkning-300px.jpg

INDILACT - Individuellt anpassad laktationslängd

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Syftet med projektet är att utveckla verktyg som gör att man individuellt anpassar laktationens längd hos kor beroende på deras biologiska förutsättningar. Målsättningen är att förbättra kornas hälsa och ...

Fullfoder - konkurrenskraftig utfodring på ekogårdar med automatisk mjölkning?

Fullfoder - konkurrenskraftig utfodring på ekogårdar med automatisk mjölkning?

Syftet med detta projekt som omfattade tre stationsförsök och en fältstudie var att undersöka hur utfodringens sammansättning och utfodringsystemet påverkar kornas frivilliga mjölkningsfrekvens och avkastning i ett stall med automatisk mjölkning. ...

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med ...

Markus-Agronomen-4-17-300px.jpg

Markus fiskar efter hållbara foderalternativ

Markus Langeland, forskare på HUV intervjuades i tidningen Agronomen, nr 4 2017. Hans forskning fokuserar på att utveckla alternativa fodermedel, främst till odlad fisk ur ett cirkulärt flödesperspektiv. Det kan till exempel innebära att låta ...

Exjobbsredovisning:The development of the gastrointestinal tract in broilers

Exjobbsredovisning:The development of the gastrointestinal tract in broilers

On Wednesday the 14th of February Åsa Andersson will present her Master thesis project titled: "The development of the gastrointestinal tract in broilers - effects of access to feed, water and probiotics in the hatcher" Examinor: Emma Ivarsson Supervisors: ...

Sugga-m-diande-smagrisar-SLU-jsg-300px.jpg

Mikrobiom-centrerade strategier för att förstärka immunförsvaret hos diande grisar

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Målet med det föreslagna projektet är att hitta kosttillskott som kan förstärka immunförsvarets utmognad hos diande smågrisar, vilket kan leda till ökad motståndskraft mot stress och infektioner. Tarmfloran ...

Kyckling-2-Foto-Malin-Alm-300px.jpg

Optimerad skötsel och näringsförsörjning vid kläckning för en robustare kyckling

Foto: Malin Alm I projektet utvärderas effekten av bioaktiva substanser från brunalger eller svampbiomassa i kycklingens första foder. Slaktkycklingarna i försöken kommer antingen att ha tillgång till foder och vatten direkt när de kläcks, eller ...

bjorn.png

Björnens predation på renar och förebyggande åtgärder

Syftet med projektet är att undersöka björnens predation på renar och utvärdera åtgärder för att minska predation på renkalvar. Projektet genomförs i två delar. I första delen (med datainsamling 2010-2012) undersöktes björnens predation ...

DSC_0394.JPG

FreeWalk - ett innovativt sätt att hålla mjölkkor

I det här Europeiska projektet ska vi studera djurhälsa, djurvälfärd, mjölkkvalitet, miljökonsekvenser etc hos gårdar som använder sig av kompostbäddar samt "koträdgårdar" i sina stallar för mjölkkor. Gårdar med kompostbäddar har helt ...

Nordic Feed Science Conference 2018

Nordic Feed Science Conference 2018

Welcome to the 9th Nordic Feed Science Conference! - Nordic Feed Science Conference 2018 aims at bringing together scientists from the Nordic countries engaged in feed related research on ruminants as well as advisory services and industry. Our hope ...

Alessia-lavar-300px.jpg

Helhetsförståelse för lavarnas tillväxt

Mot en helhetsförståelse av lavtillväxt - kopplingen mellan renar, lavar, älgar och skogsbruk I detta projekt vill vi undersöka om älgbetning har positiva effekter även på lavhöjd, vilket tillsammans med täckningsgrad är relaterad till total ...

Akerbona_229_web.jpg

Åkerböna till gris i konventionell och ekologisk produktion - egenskaper och användbarhet hos olika sorter

Foto: Magnus Halling, SLU Projektets mål är att öka kunskapen om åkerbönans fodervärde och om/hur brokblommig kan användas i foder till gris. Vårt beroende av sojaimport har uppmärksammats på senare tid. Åkerböna är en gröda som åtminstone ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9