SLU-nyhet

Så påverkas älgen av värmen

Publicerad: 28 juni 2023
Älg vilar i skogen. Foto.

Att varma, torra somrar påverkar älgens reproduktion negativt är känt sedan tidigare. Dels får älgens mat ett sämre näringsvärde, dels måste älgen lägga energi på att reglera sin kroppstemperatur i värmen. Nu visar nya resultat från SLU att båda faktorer spelar roll, men att det för älgkalvarna är kroppstemperaturen som påverkar allra mest.

Älgen är anpassad för kyla och ett allt varmare klimat får därför konsekvenser för älgen. I takt med att klimatet gradvis blir varmare och torrare antar man att värmeperioder kommer att bli vanligare under sommaren. Hur sådant väder påverkar älgkalvarnas tillväxt är något som SLU-forskare nu studerat närmare.

– Älgarna blir värmestressade och måste börja lägga energi på att reglera sin kroppstemperatur redan vid 14 grader och vid drygt 20 grader börjar de flämta med öppen mun för att få ner kroppstemperaturen, säger Sheila Holmes, forskare vid SLU.

Men varmare perioder påverkar inte bara älgens ämnesomsättning utan även dess miljö, där både tillgången till vatten och växternas näringsvärde kan minska på grund av värmen. Till viss del kan älgen genom att välja andra miljöer lindra de negativa effekterna. De tillbringar mer tid i vila och söker skugga i skogar och svalka i våtmarker för att sänka sin kroppstemperatur.

I studien undersökte forskarna också två växter som är vanliga i älgarnas vår- och sommardiet: mjölkört (Epilobium angustifolium) och blad av glasbjörk (Betula pubescens). Resultaten visade att en torr, varm sommar gav sämre näringsinnehåll i både mjölkört och björk och forskarna kunde också se en påverkan på kalvarnas vikt vad gällde björk, men den påverkan var dock inte lika stor som den direkta effekten av värmen.

– Resultaten kan hjälpa oss till en bättre förståelse av på vilka olika sätt klimatförändringarna kommer att påverka älgar, men också andra arter anpassade för kallare klimat, säger Sheila Holmes.

Som underlag för studien har forskarna använt offentliga väderdata från SMHI, älgkalvars slaktvikt inrapporterade av jaktlag åren 1988‒97 och 2017‒19 samt vegetationsdata insamlade av SLU-forskare. Undersökningen gjordes i Norrbotten och i Västerbotten.

Efter sommaren 2018 såg forskarna tydliga negativa effekter av vädret på älgstammen.

– I år har det varit extremt torrt, men inte lika varmt som år 2018 och våren var dessutom sen och kall. Vi förväntar oss negativa effekter på älgstammen även i år, men förmodligen inte lika stora som år 2018 såvida inte vädret blir mer extremt, säger Fredrik Widemo, viltforskare vid SLU.

Den vetenskapliga artikeln

Sheila M. Holmes, Sabrina Dressel, Julien Morel, Robert Spitzer, John P. Ball, Göran Ericsson, Navinder J. Singh, Fredrik Widemo, Joris P. G. M. Cromsigt & Kjell Danell. Increased summer temperature is associated with reduced calf mass of a circumpolar large mammal through direct thermoregulatory and indirect, food quality, pathways. Oecologia 201, 1123–1136 (2023). https://doi.org/10.1007/s00442-023-05367-0