Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 1635 sidor som är taggade med Forskning:

Månadens hjortmat

Kronhjort vintertid. Foto: Jörgen Wiklund Expanderbar meny: Foderkategorier Expanderbar meny: Begränsningar & dataanvändning December Klicka för högupplöst bild. Hjortdjurens dieter i december är

Disp Petra Sieber

Climate impacts due to albedo change in LCA of agricultural systems charlotta.eriksson@slu.se Petra Sieber försvarar sin avhandling "Climate impacts due to albedo change in LCA of agricultural

Rättvis utfasning

Detta forskningsprojekt utvecklar ett replikerbart ramverk som är socialt inkluderande baserat på röster från Indiens kolfält i syfte att stötta en rättvis utfasning av kolenergi. Bakgrund I många

HMH-Formas-pengar

Vid möte den 25 november så beslutade det statliga forskningsrådet Formas om vilka forskningsprojekt som skulle beviljas pengar. För husdjurens miljö och hälsa (HMH) så resulterade det i bidrag till

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 8 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 8 nya projekt. Sammanlagt kommer närmare 1,7 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi ökad

Sex nya äppelsorter särskilt intressanta för odling

Intresset växer för svenskodlade äpplen men odlarna behöver fler sorter att välja bland. Forskning från SLU visar sex nya sorter med särskilt lovande odlings- och kvalitetsegenskaper. Intresset ökar

Nya gröna vågen

Projektet utforskar den nya gröna vågen - dess utveckling och påverkan på landsbygden. Hur kan den öka förståelsen för de förändringar som sker i svenska landsbygder och för en bredare omställning

AFB Russet som naturvårdare

Trots internationella konventioner och omfattande nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. Betande Gotlandsruss kan vara en metod att stoppa den negativa utvecklingen och

AFB Islandshästar

I detta forskningsprojekt studerar vi hur islandshästar förändrar sitt rörelsemönster när de töltar, passar eller går i en oren trav. Idag finns det ingen kunskap om hur vi på bästa sätt ska

Digitala dikeskartor

Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige. Kartorna har framställts med hjälp av laserdata och artificiell intelligens och kan

Disputation - Crossbreeding as a strategy in dairy cattle herds

Disputation - Crossbreeding as a strategy in dairy cattle herds patrik.claesson@slu.se Julie Brastrup Clasen försvarar sin avhandling: Crossbreeding as a strategy in dairy cattle herds. Länk till

Disputation: The epidemiology of stifle joint disease in dogs – with a focus on cranial cruciate ligament disease

Disputation: The epidemiology of stifle joint disease in dogs – with a focus on cranial cruciate ligament disease patrik.claesson@slu.se Karolina Engdahl försvarar sin avhandling:The epidemiology

Loading…