Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 1700 sidor som är taggade med Forskning:
Externfinansiering - utlysningar

Externfinansiering - utlysningar

Menyerna ovan leder till information om stöd till externfinansiering, med fokus på att söka forskningsbidrag. Nedan finns ett urval av aktuella utlysningar. Om finansiären har utlysningstext på

Storjungfrun / Kalvhararna

2011 infördes ett fiskefritt område i Söderhamns skärgård runt ön Storjungfrun, utsjögrundet Storgrundet, och kring öarna Tupparna samt Kalvhararna i syfte att stärka beståndet av havslekande sik.

Havstensfjorden

Havstensfjorden, ett skyddat innerfjordsområde innanför Orust har historiskt varit ett mycket produktivt område för fisk. Området har även varit i fokus för lokala samförvaltningsinitiativ med fokus

Gålö

Lännåkersviken vid Gålö i Stockholms skärgård har varit känt för sitt goda fiske efter gös och gädda. Kraftiga nedgångar i bestånden gjorde att ett fiskefritt område inrättades som en akutåtgärd för

Pedagogik

Historiska stigar och linnéstigen Danmarksvandringen. Vid ingången till kulturreservatet kan besökarna hämta faktahäften som SLU Agrarhistoria har tagit fram. Flertalet informationsskyltar är också

Historisk landskapsvård

Kålgård, humlegård, betesmark och mycket mer. Kålgården Endast äldre sorter används och växtmaterial samt utsäde kommer bland annat från NordGen i Alnarp och Pom (Programmet för odlad mångfald). En

Undervisning

Sommarkurs, teori och praktik. I kursen Sommarkurs i agrarhistoria (10 hp) utbildas studenter i landskaps- och agrarhistoria. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av äldre odlingslandskap

Forskning

Ett landskapslaboratorium. Ett av målen med kulturreservatet är att ge goda förutsättningar för bedrivande av vetenskapliga studier kring det sena 1700-talets brukande och levnadsvillkor. Avdelningen

Linnés Hammarby

Linnés Hammarby

Kulturreservatet Linnés Hammarby är ett samverkansprojekt mellan SLU och Länsstyrelsen i Uppsala län. Här bedriver Avdelningen för agrarhistoria forskning, undervisning och landskapsvård. På denna

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Male reproductive health in environmental research fun-vh@slu.se Ellinor Spörndly-Nees försvarar sin avhandling "Male reproductive health in environmental research ". Audhumbla, VHC,

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Metabolic variations in canine overweight fun-vh@slu.se Josefin Söder försvarar sin avhandling "Metabolic variations in canine overweight". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala https://

Kulturreservatet

Kulturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med avdelningen för Agrarhistoria vid SLU, som arbetar med allt från praktisk skötsel till att ta fram historiskt