Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 1068 sidor som är taggade med Forskning:

Samisk och renskötselrelaterad forskning inom SLU

På SLU finns forskning och projekt som rör samiska frågor med olika ingångar. Här hittar du projekten samlade.

Ansökan och antagning

SLU utlyser kontinuerligt nya utbildningsplatser för doktorander. Ungefär 100 doktorander antas årligen till forskarutbildningen. Ansök till forskarutbildningen genom att klicka på fliken "Doktorand"

SLU:s framtidsplattformar

Skogen, maten, hälsan och de urbana landskapen. SLU:s framtidsplattformar stimulerar till tvärvetenskaplig forskning och samverkan för en hållbar, levande och bättre värld.

Östersjöexperter SLU

Här har vi samlat forskare och experter för frågor kopplade till Östersjö- och havsfrågor. Listan är sorterad efter ämnesområde med en kort beskrivning av respektive persons expertis. En första

Integrerad miljöövervakning (IM)

Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Gårdsjön

IM-området, kallat F1, är ett av flera små avrinningsområden runt Gårdsjön som har undersökts intensivt från både limnisk och skoglig synpunkt sedan omkring 1970. Mest känt är kanske "takprojektet"

Kindla

Undersökningsområdet Kindla är beläget fågelvägen drygt 2,5 mil nordväst om Lindesberg, cirka 15 km nordväst om Storå/Guldsmedshyttan och 7 km från den lilla byn Nyberget. Området ligger i östra

Gammtratten

IM-området Gammtratten är belägen tio mil rakt väster om Umeå, drygt fem vägmil sydost om Åsele nära den lilla byn Norrtjärn. Området utgör en del av ett 754 ha stort naturreservat, bildat 1998. För

Aneboda

IM-området Aneboda är beläget fågelvägen 28 km nordväst om Växjö, cirka 10 vägkm söder om Lammhult. IM-området ligger inom en km sydväst om Aneboda kyrka. Området omges av skogsmark och myrar. Det

Samtliga IM-områden

Historien är värdefull för framtiden. IM-programmet har minskat från att vid starten ha omfattat ett tjugotal områden till att idag endast omfatta fyra aktiva övervakningsområden. En översiktlig

Gamla brandområden populära miljöer för betande älgar

Skogsbränder kan skapa gott om foder för älg. Det visar en undersökning som SLU-forskare gjort på drygt tio år gamla brandfält. Forskarna såg också att det skapades mer lämpligt foder på områden som

SPANS

Projektet vill förbättra kunskapen om anpassning och innovation i sanitetsplanering. Projektet undersöker teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem. Fokus i projektet är

Loading…