Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 1795 sidor som är taggade med Forskning:

Jästsvampar som bokstavligen äter gift till frukost

I en nyligen publicerad artikel så har SLU forskaren Tomas Linder upptäckt att vissa jästsvampar kan assimilera det giftiga ämnet cyanat som en kvävekälla. Inte nog med det, jästsvamparna verkar

Jästsvampar som bokstavligen äter gift till frukost

I en nyligen publicerad artikel så har SLU forskaren Tomas Linder upptäckt att vissa jästsvampar kan assimilera det giftiga ämnet cyanat som en kvävekälla. Inte nog med det, jästsvamparna verkar

SANR

SANR

South Asia across the Nordic Region (SANR) anni.hoffren@slu.se The 2019 SANR conference is hosted by Sasnet/Lund University, the Swedish Institute of International Affairs (UI), Stockholm, and SLU.

Växtproteinfabrik

Växtproteinfabrik

– Fantastiskt, nu är framtiden snart på plats i Alnarp. Vinnova beviljade 10 miljoner kronor för projektet Växtproteinfabriken eller som den heter på engelska Plant Protein Factory, säger professor

Alnarp Campus – påväg mot ett Lab Campus

Alnarp är mer än en isolerad ö för friluftsliv mitt i den alltmer urbaniserade Öresundsregionen, det är också ett campus som erbjuder undervisning utomhus och en rad olika forskningsanläggningar. På

Alnarp Campus – påväg mot ett Lab Campus

Alnarp är mer än en isolerad ö för friluftsliv mitt i den alltmer urbaniserade Öresundsregionen, det är också ett campus som erbjuder undervisning utomhus och en rad olika forskningsanläggningar. På

Alnarp Campus – påväg mot ett Lab Campus

Alnarp är mer än en isolerad ö för friluftsliv mitt i den alltmer urbaniserade Öresundsregionen, det är också ett campus som erbjuder undervisning utomhus och en rad olika forskningsanläggningar. På

Life

Typ av finansiär: EU Kostnadstäckning: Max 60% men för prioriterade arter, upp till max 70% procent av stödberättigade kostnader (inkl OH 7%). Naturvårdsverket är svensk representant för

Mistra

Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Typ av finansiär: Svensk oberoende offentlig stiftelse Kostnadstäckning: Mistra kräver normalt att en summa som minst motsvarar 15% av Mistra-bidraget

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

Generellt har SLU:s forskningssekreterare rollen att stödja universitets- och fakultetsledning, men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper. Den del av forskningssekreterarnas

Externfinansiering/Grants Office

Externfinansiering/Grants Office

Externfinansiering/Grants Office (E/GO) är en enhet inom SLU:s ledningskansli. Fokus i vårt arbete är att hjälpa SLU:s forskare och administratörer med att söka externa bidrag, och att administrera

Riktlinjer för externfinansiering

Riktlinjer för externfinansiering

Syftet med dessa riktlinjer är att undvika ekonomiska och juridiska problem i externfinansierade projekt. Riktlinjerna beslutades av rektor 2015-05-25. De gäller bidragsansökningar och uppdragsanbud