Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2586 sidor som är taggade med Forskning:

SPANS

Projektet vill förbättra kunskapen om anpassning och innovation i sanitetsplanering. Projektet undersöker teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem. Fokus i projektet är

Prioritering av projekt

Prioritering av projekt

SLU Grogrund ska genom forskning, utbildning och samverkan inom växtförädling bidra till utveckling av livsmedelsgrödor för svensk trädgårds-och jordbruksnäring. Verksamheten ska bidra till en stärkt

Cecilia Hammenhag

I Sverige ökar efterfrågan på närodlade proteingrödor. Inom SLU Grogrund undersöker Cecilia Hammenhag och hennes kollegor ärternas egenskaper och genetik. De vill skapa förutsättningar för förädling

Chuanxin Sun

Projektet ”Yin-yang baserade markörer för förädling av spannmål” utvecklar nya hälsofrämjande spannmålssorter som efterfrågas av branschen. Målet är att kunna påverka halterna av kostfiber och

Sara Spendrup

Intresset för svenskodlade produkter – frukt, bär och grönsaker – har vuxit kraftigt på senare år. Så pass mycket att tillgången långt ifrån motsvarar efterfrågan. Här finns alltså en stor potential

Larisa Gustavsson

I projektet "Accelererad och kostnadseffektiv sortutveckling genom genombaserad växtförädling" ingår ett äppeldetektivarbete på genomnivå. Forskarna ska granska både gamla och nya äppelsorter i sin

Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer

Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer

Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer, för bättre försvar mot sjukdomar, större skördar och minskad användning av kemiska växtskyddsmedel Information om projektet finns

Kostnadseffektiv genomisk selektion

Kostnadseffektiv genomisk selektion

Genomisk selektion är en relativt ny växtförädlingsmetod som används allt mer. I korthet går metoden ut på att identifiera genetiska markörer och dessas koppling till olika egenskaper när man gör

HeRo – Healthy Roots: Utveckling av verktyg för urval av odlingssäkra sorter inom svensk växtförädling, med fokus på rotsystemet

HeRo – Healthy Roots: Utveckling av verktyg för urval av odlingssäkra sorter inom svensk växtförädling, med fokus på rotsystemet

Kort om projektet Jordbruksgrödors rotsystem är centrala för upptag av växtnäring, resistens mot sjukdomar och tålighet mot extremväder. Friska rotsystem bidrar därför till minskad risk för missväxt

Förbättring av rapskakans kvalitet för högvärdiga foder och livsmedelsändamål

Förbättring av rapskakans kvalitet för högvärdiga foder och livsmedelsändamål

Kort om projektet Raps odlas i Sverige som en självklar, högavkastande och miljömässigt hållbar oljegröda i växtföljder. Idag utvinner man främst olja från frö och restprodukten pressas till en

Rybs - en flexibel och tålig oljegröda för Sverige

Rybs - en flexibel och tålig oljegröda för Sverige

Kort om projektet Rybs är en miljömässigt hållbar oljegröda i växtföljder främst i norra Sverige men är också ett bra alternativ för odling i delar av Svealand. På grund av kraftigt minskade

Växtförädling av stärkelsepotatis – ökad kvalitet för ett mer uthålligt resursutnyttjande

Växtförädling av stärkelsepotatis – ökad kvalitet för ett mer uthålligt resursutnyttjande

Kort om projektet Projektets övergripande mål är att möjliggöra ett mer uthålligt utnyttjande av svensk stärkelsepotatis. Målet ska nås genom detaljerade sortanalyser och en utveckling av genetiska

Loading…