Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 1543 sidor som är taggade med Forskning:
Nationella växtskyddskonferensen 2018

Nationella växtskyddskonferensen 2018

Lantbruk – skog – trädgård SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Följ konferensen på #vaxtskydd18

Seminars

ECOS arrange two seminars each year. The fall seminar is open to anyone that is affiliated to ECOS directed to supervisors and PhD students. At this seminar we discuss research questions, invite

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Margareta-KCF

Forskare och lärare behöver få ökad förståelse för producenternas vardag och ekonomi, det anser Margareta Emanuelson, lektor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU Uppsala. Genom

Margareta-KCF

Forskare och lärare behöver få ökad förståelse för producenternas vardag och ekonomi, det anser Margareta Emanuelson, lektor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU Uppsala. Genom

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

Disp Dil Khatri

Disp Dil Khatri

Climate and Development at the Third Pole: Dynamics of power and knowledge reshaping community forest governance in Nepal johanna.nilsson@slu.se Dil Khatri försvarar sin avhandling "Climate and

Disp Dil Khatri

Disp Dil Khatri

Climate and Development at the Third Pole: Dynamics of power and knowledge reshaping community forest governance in Nepal johanna.nilsson@slu.se Dil Khatri försvarar sin avhandling "Climate and

SLU vatten i Almedalen

SLU vatten i Almedalen

SLU vatten i Almedalen SLU deltar i flera vattenevenemang i Almedalen, bland annat: 2 juli 11.00-11.45 i Länsstyrelsens trädgård med Havs- och vattenmyndigheten: Övergödning från land till hav

HUV Renhälsa ökad kunskap genom utbildning och information på nätet

Detta projekt, som drivs av SLU, SVA, Gård- och Djurhälsan (tidigare Svenska djurhälsovården) och Sametinget, syftar till att sprida och utveckla kunskap om renars sjukdomar och hälsa. I projektet

Donation till SLU till forskning på sjukdomar som drabbar hundar

Från en anonym givare har fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fått en donation på 2 miljoner kronor till forskning på sjukdomar som drabbar