Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 1421 sidor som är taggade med Forskning:
Mistra

Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Typ av finansiär: Svensk oberoende offentlig stiftelse Kostnadstäckning: Mistra kräver normalt att en summa som minst motsvarar 15% av Mistra-bidraget

VästraGötaland

Västra Götalandsregionen (VGR) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara fortsätter sitt nära samarbete och gör nu en gemensam satsning på tre strategiskt viktiga områden för ett hållbart

Miljöanalys

Miljöanalys

Flera av SLUs institutioner har omfattande vattenrelaterad forskning, t.ex.: Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

HUV Mother knows best; a virtual system of ‘maternal care’ to promote welfare in chickens

This project aims to develop a virtual system of maternal care using video and audio signals to improve the naturalness of rearing conditions of newly hatched chicks and promote natural behaviours,

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Professorsfilmer

SLU fick i år sex nya professorer. Nu finns de filmade föreläsningarna att se på webben. Där hittar du också de korta presentationsfilmerna om dem och deras forskning. Här kommer du in på

Fisksamhällen och klimatförändring

Fisksamhällen och klimatförändring

Vattnet blir varmare, mörkare (främst i sjöar) och mindre salt (i Östersjön). Hur påverkar detta fisksamhällen och fisket? Vi studerar hur dynamiken i fisksamhällen påverkas av klimatförändringar,

Disputation-Jovana Marjanovic

Disputation-Jovana Marjanovic

Disputation: Genetics of inherited variability; Increasing uniformity by reducing competition fun-vh@slu.se Jovana Marjanovic försvarar sin avhandling "Genetics of inherited variability; Increasing

Disputation-Jovana Marjanovic

Disputation-Jovana Marjanovic

Disputation: Genetics of inherited variability; Increasing uniformity by reducing competition fun-vh@slu.se Jovana Marjanovic försvarar sin avhandling "Genetics of inherited variability; Increasing

Disputation-Phalla Miech

Disputation-Phalla Miech

Disputation: Cricket farming - An alternative for producing food and feed in Cambodia fun-vh@slu.se Phalla Miech försvarar sin avhandling "Cricket farming - An alternative for producing food and

Disputation-Phalla Miech

Disputation-Phalla Miech

Disputation: Cricket farming - An alternative for producing food and feed in Cambodia fun-vh@slu.se Phalla Miech försvarar sin avhandling "Cricket farming - An alternative for producing food and