Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2516 sidor som är taggade med Forskning:
Värt att veta Hjalmar Laudon

Värt att veta Hjalmar Laudon

Värt att veta: Vart är vi på väg – storskaliga förändringar i vattenkvaliteten kräver nytänk i skogen ulla.ahlgren@slu.se Skogens vatten har genomgått stora kvalitetsförändringar de senaste

Värt att veta Hjalmar Laudon

Värt att veta Hjalmar Laudon

Värt att veta: Vart är vi på väg – storskaliga förändringar i vattenkvaliteten kräver nytänk i skogen ulla.ahlgren@slu.se Skogens vatten har genomgått stora kvalitetsförändringar de senaste

Värt att veta Hjalmar Laudon

Värt att veta Hjalmar Laudon

Värt att veta: Vart är vi på väg – storskaliga förändringar i vattenkvaliteten kräver nytänk i skogen ulla.ahlgren@slu.se Skogens vatten har genomgått stora kvalitetsförändringar de senaste

Doktorsbana började med röjsåg

Kristina Wallertz är en av landets främsta forskare på snytbaggar och annan föryngringsproblematik. Hon jobbar på SLUs försökspark i Asa samt har ansvar för en kurs i föryngring på Institutionen för

Doktorsbana började med röjsåg

Kristina Wallertz är en av landets främsta forskare på snytbaggar och annan föryngringsproblematik. Hon jobbar på SLUs försökspark i Asa samt har ansvar för en kurs i föryngring på Institutionen för

Doktorsbana började med röjsåg

Kristina Wallertz är en av landets främsta forskare på snytbaggar och annan föryngringsproblematik. Hon jobbar på SLUs försökspark i Asa samt har ansvar för en kurs i föryngring på Institutionen för

Horisont 2020

Typ av finansiär: EU:s ramprogram för forskning och innovation Kostnadstäckning: Till universitet godkänner Kommissionen 100 % av direkta godkända kostnader + 25 % av de direkta kostnaderna som

Mistra Biotech slutkonferens

Mistra Biotech slutkonferens

anna.lehrman@slu.se Mistra Biotech är ett forskningsprogram som fokuserar på användningen av bioteknik i växtförädling och djuravel för en hållbart och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Det

Formas ansökningsdiskussion

Formas ansökningsdiskussion

Förbättra din ansökan till Formas genom att diskutera den i grupp om 3-5 personer under handledning av person med ansökningserfarenhet. Diskussionsgrupper 2020 kommer att träffas 18 mars kl 13-16:30

SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC)

SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Sveamodell BSSC

Sveamodell BSSC

Baltic Sea Science Center visar Sveriges första oceangående havsforskningsfartyg på över 45 år ann-katrin.hallin@slu.se Pressinbjudan. Nyfiken på hur det ser ut ombord på Sveriges nya

Loading…