Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 1892 sidor som är taggade med Forskning:
Nya professorer

Nya professorer

Läs här om de nya professorerna och om deras forskning. Se också de korta presentationsfilmerna om dem (kommer inom kort). De nya professorerna föreläser om sin forskning i samband med installationen

Lisa Diedrich

Lisa Diedrich är sedan 1 november 2012 professor i landskapsarkitektur. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Impact society! Design research for urban landscapes". Lisa Diedrich är

Jean Yong

Jean W.H. Yong är sedan 1 september 2018 professor i hortikulturella odlingssystem. Hans föreläsningstitel är: "Sustainable plant production and functionality of greenery". Jean Yong har tillsammans

Hoppar

Mjukdelarna runt knäskålen (patella) som orsak till hälta hos häst är ett vetenskapligt outforskat område men som kliniskt ofta behandlas med "alternativa" metoder utan fastställd diagnos. Inom

Pilotprojekt SND 2019

Pilotprojekt SND 2019

SLU:s Data Curation Unit ska i ett pilotprojekt, tillsammans Svensk nationell datatjänst (SND), publicera och tillgängliggöra forsknings- och miljöanalysdata i SND:s forskningsdataportal. Vi behöver

Gör det ont? Identifiering av ortopedisk smärta på häst och ko

Med den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys i kombination med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden vill vi förstå kopplingen mellan ett oregelbundet

Klassificering av komplexa rörelsemönster med hjälp av datorseende och maskininlärning

I internationella, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten utvecklar vi smart teknologi som kan användas för att underlätta tidig och korrekt diagnostik av sjukdomar hos stordjur. Ortopediska skador

Gräsmarker

Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt. Men sådana gräsmarker ger oss mycket annat också. SLU, Stockholms och Lunds universitet har tillsammans lett en

Gräsmarker

Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt. Men sådana gräsmarker ger oss mycket annat också. SLU, Stockholms och Lunds universitet har tillsammans lett en

BSSC invigning 11 april

BSSC invigning 11 april

Invigning av Baltic Sea Science Center på Skansen ann-katrin.hallin@slu.se Den 11 april hålls den officiella invigningen av Baltic Sea Science Center, ett nytt kunskapscentrum om Östersjön som SLU

BSSC invigning 11 april

BSSC invigning 11 april

Invigning av Baltic Sea Science Center på Skansen ann-katrin.hallin@slu.se Den 11 april hålls den officiella invigningen av Baltic Sea Science Center, ett nytt kunskapscentrum om Östersjön som SLU

Disputation Naveed Jhamat

Disputation Naveed Jhamat

Disputation: Comparative bioinformatics analyses of transcriptome and epigenome data using bovine model systems fun-vh@slu.se Naveed Jhamat försvarar sin avhandling "Comparative bioinformatics