Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 573 sidor som är taggade med Forskning:
Kontakt

Kontakt

490 490 Anna-Lena Axelsson, Projektledare - SLUs miljönalys program Skog - anna-lena.axelsson@slu.se - 090-786 8591 Anna-Lena är forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning samt koordinator för SLUs miljönalys program Skog. Kontakta ...

BT på Instagram

BT på Instagram

BT:s hela Instagramsida - klicka här... Läs mer om: Djuromvårdnad Ekologi Förnybar energi Klimatforskning Teknik och teknologi Trädgårdsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi LTV-fakulteten VH-fakulteten Forskning Samverkan Utbildning ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

Fästing.JPG

En interdisciplinär studie av fästingburna sjukdomar hos nötkreatur i Uganda

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att förbättra hälsan hos nötkreatur i Uganda genom att undersöka den mikrobiella sammansättningen (mikrobiotan) hos fästingar och hur denna påverkar smittöverföring och sjukdomsutveckling. Boskapshållning ...

Kulting.JPG

Medfödd neurologisk sjukdom hos griskultingar

För att kunna förebygga och behandla sjukdom behöver man veta vad som orsakat den. Målet för det här projektet är att hitta virus som kan orsaka medfödd sjukdom i nervsystemet hos grisar. För en grisbonde finns vanligen lite tid för att hinna ...

Forskarutbildning vid SLU

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det av naturliga skäl stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 700 aktiva forskarstudenter. ...

villeFotoLenaHolm.jpg

Fysiologiska mätvärden som indikatorer på hundars beteende och personlighet

Labradoren Ville. Foto:Lena Holm I detta forskningsprojekt studerar vi om hundars mentalitet och personlighet säkrare kan bedömas genom att kombinera beteendetester med fysiologiska mätningar. Mentaliteten är viktig för en hunds välbefinnande, ...

Exempel

Exempel

Läs om projekt och samarbeten som har använt sig av skogsdatalabbet. Flygning med drönare för LumberScan En kall och blåsig vårvinterdag 2017 hjälpte Skogsdatalabbet LumberScan med drönarfotografering av ett virkesupplag i Västerbotten. 10 ...

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet är en kreativ mötesplats för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten ska främja användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys ...

storpudel.png

Addisons sjukdom

Foto: Ancie Malmebo Hos en hund med Addisons sjukdom fungerar inte binjurebarken. Oftast beror det på att hundens egna immunförsvar har brutit ner binjurebarken. När kroppen på detta sätt inte känner igen kroppsegen vävnad kallas det autoimmunitet. ...

Plattform växtskydd

Plattform växtskydd

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt ...

Hot från infektionssjukdomar tema för toppmöte

Hot från infektionssjukdomar tema för toppmöte

Under toppmötet Uppsala Health Summit om infektionssjukdomar träffas experter och beslutsfattare från ministerier, akademi, företag och frivilligorganisationer för att diskutera hur man tillsammans kan minska risken för allvarliga utbrott av infektionssjukdomar. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10