Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 1044 sidor som är taggade med Forskning:

Disp Mathilde Brunel

Metabolites in fish and humans as a response to different food ingredients charlotta.eriksson@slu.se Mathilde Brunel försvarar sin avhandling "Metabolites in fish and humans as a response to

Hållbara och lokalt producerade energi- och proteinfodermedel för hästar

Klimatförändringar och ett instabilt säkerhetsläge i världen medför utmanande förändringar på världsmarknaden för handelsgödsel och djurfoder. Mobilisering av forskning och utveckling krävs för att

Maskiner för parcellförsök

I många av våra försök använder vi oss av en rutbredd på 1,5 meter, till dessa har vi en uppsättning med specialmaskiner anpassade för försöksverksamhet. I försök med många olika parametrar är det

Maskiner för potatis

Vid stationen utför vi diverse potatisförsök. Till dessa använd en del maskiner som även används i konventionella potatisodlingar samt några specialmaskiner. Efter skörd har vi möjlighet att

Övriga specialmaskiner på fält

Fältstationens försök är många gånger små till ytan och kräver därför diverse mindre maskiner än vad som är vanligt i ett konventionellt jordbruk. Några av de maskiner vi använder är en liten

Långliggande försök

I norra Sverige finns flera långliggande försök. Långliggande försök inom SLU Norra Sverige R8-74B (AC, BD och Z län) Ansvarig: David Parsons samt Boel Sandström, Institutionen för Norrländsk

Sortprovning spannmål

Vi utför sortprovning av vårkorn och havre i norra Sverige. Den officiella provningen av stråsäd i norra Sverige utförs på fyra platser. Provning av korn genomförs på Offer/Lännäs i Västernorrland,

Sortprovning gräs och klöver

Vi utför sortprovning av vallgräs och klöver på fyra orter i norra Sverige. Den officiella sortprovningen i norra Sverige syftar till att visa på sorternas avkastningsförmåga, återväxt och

Disputation Rortana Chea

Disputation Rortana Chea sofia.webering.ekberg@slu.se Rortana Chea försvarar sin avhandling: Foodborne bacteria in the Cambodian meat value chain: Emphasis on the risk of Salmonella in chicken and

Disp Viktor Thunell

Fish life histories in a warming climate: a mechanistic basis of change and a community context charlotta.eriksson@slu.se Viktor Thunell försvarar sin avhandling " Fish life histories in a

Workshop

Lärosätenas klimatnätverk arrangerade en workshop den 7 oktober på Stockholms universitet. Hur kan FN:s globala mål användas för att beskriva forskningsprojektets bidrag till en hållbar utveckling?

Samisk och renskötselrelaterad forskning inom SLU

På SLU finns forskning och projekt som rör samiska frågor med olika ingångar. Här hittar du projekten samlade.

Loading…