SLU-nyhet

Ännu bättre bildigenkänning i Artfakta

Publicerad: 20 september 2023
Närbild på mobil som fotograferar ödla på stam. Foto

Nu blir det ännu enklare att bestämma art med hjälp av bildigenkänning. SLU Artdatabanken har släppt en ny och förbättrad version av bildigenkänningstjänsten Sök med bild. Den nya versionen bygger på miljontals artbilder från hela norra Europa, inklusive bilder från Artportalen.

Tjänsten Sök med bild använder sig av maskininlärning. Genom att analysera stora mängder av bilder lär sig modellen att läsa av bilder, hitta och isolera arten på bilden, och sedan jämföra med den erfarenhet som modellen fått från sin bildbank. Ju fler bilder och ju större variation som finns i bildbanken, desto bättre resultat. Den tidigare modellen som Sök med bild använde var endast baserad på norska artbilder, vilket innebar vissa begränsningar. Nu används en bättre modell som har tillgång till ännu fler bilder från hela norra Europa. Modellen baseras på 45 miljoner bilder, varav cirka 3 miljoner kommer från Artportalen.

Sök med bild används genom att fotografera en art och sedan ladda upp bilden till bildigenkänningstjänsten. Bilder kan roteras och beskäras direkt i tjänsten för att ge bättre resultat. Det går också att ange om bilden föreställer exempelvis en svamp, blomma eller frukt för att hjälpa modellen med var den ska börja leta. Det går som mest att ladda upp fem bilder. De behöver inte vara av särskilt hög kvalitet, men det kan underlätta att testa med flera bilder från olika vinklar.

Även om man aldrig kan lita helt och hållet på ett artförslag från en bildigenkänningsapp så är det ofta ett bra sätt att veta var man ska börja göra egna undersökningar. Modellen ger flera förslag sorterade efter hur väl de stämmer överens med bildbankens bilder, och ifall den inte hittar rätt art direkt kan man oftast bland dessa förslag hitta rätt släkte eller åtminstone familj. De olika förslagen kan sedan leda till en artbestämning.

Sök med bild är en perfekt ingång när du inte har någon aning om art och vill lära dig mer. Det är även ett hjälpsamt verktyg när du har en artmisstanke som du vill få bekräftad. Det är ett enkelt, roligt och förutsättningslöst sätt att upptäcka världen omkring oss och hur många arter den verkligen innehåller!

Till Sök med bild i Artfakta


Kontaktinformation

Mira Rawet, objektspecialist för Sök med bild
SLU Artdatabanken
mira.rawet@slu.se