Hoppa till huvudinnehåll

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 29 sidor som är taggade med Artdatabanken:

Fynddata ersätter Analysportalen

Analysportalen för biodiversitetsdata stänger ner och ersätts av tjänsten Fynddata. Vid årsskiftet 23/24 stänger Analysportalen ner och istället återfinns en del av Analysportalens funktioner i SLU

Metod att bedöma skogars naturvärden utvärderad i ny studie

SLU-forskare har i en studie undersökt olika metoder som kan användas för att identifiera skogar med höga naturvärden. Studien genomfördes i norra respektive södra Sverige. Resultaten visar att det

SLU-forskning om trädgårdsägare och invasiva växter uppmärksammas i media

Cecilia Palmérs forskning kring hur avgörande kommunikation med trädgårdsägare kan vara i kampen mot kring invasiva arter har uppmärksammats både i Sveriges Radio och tidningen Extrakt. Lyssna och

Ännu bättre bildigenkänning med nya verktyget

Nu blir det ännu enklare att bestämma art med hjälp av bildigenkänning. SLU Artdatabanken har släppt en ny och förbättrad version av bildigenkänningstjänsten Sök med bild. Den nya versionen bygger på

Hummerpremiär

Måndag den 25 september 2023 är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer (Homarus gammarus) vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska

Artportalen passerar 100 miljoner fynd

Den 11 september passerade Artportalen 100 miljoner registrerade fynd. Systemet, som tar emot, samlar och tillgängliggör artobservationer, utgör också en gemenskap där användare hjälper varandra. Det

SLU Artdatabanken

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal amatörbiologer och yrkesverksamma naturvårdare arbetar vi för att

Nytt initiativ för övervakning av jordens biologiska mångfald

Arter försvinner i en takt vi aldrig tidigare sett. Forskare menar nu att det finns ett akut behov av ett system för att övervaka jordens biologiska mångfald. Jordens biologiska mångfald är hotad.

Uppdaterad lista över nationellt skyddsklassade arter

Listan över nationellt skyddsklassade arter ses över vart femte år, och efter genomgång av landets expertkommittéer och flertalet remissinstanser finns nu en uppdaterad version. Skyddsklassningen

Starkt hotad art hittad på SLU i Uppsala

I onsdags hittades den lilla fjärilen almbarkvecklare på campus Ultuna, en art som bara påträffats ett fåtal gånger i Sverige och är rödlistad som starkt hotad. Det var Moa Pettersson, entomolog på

SLU uppmärksammar Världshavsdagen

Idag, den 8 juni, är det Världshavsdagen. SLU Vattenforum ägnar extra uppmärksamhet åt havsfrågor och globala hållbarhetsmål under denna dag. På SLU jobbar mer än 400 forskare och experter brett med

SLU Vattenforum firar Världshavsdagen

lisa.beste@slu.se Idag, 8 juni, deltar SLU Vattenforum i firandet av Världshavsdagen. Vi belyser de havsfrågor som SLU jobbar med. Foto: Jens Olsson Här nedan har vi samlat länkarna till aktuella

Loading…