Hoppa till huvudinnehåll

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 22 sidor som är taggade med Artdatabanken:

SLU Artdatabanken uppdaterar Artfakta

Den 1 juni släpptes första versionen av nya Artfakta. Bland annat slås Artbestämning och Naturvård ihop till den samlande sidan Artinformation. Just nu genomför vi en bredare översyn av våra

Planering idag för framtidens gröna infrastruktur

anna.lundmark@slu.se Hur ska vi gynna naturvårdsarter i framtidens skogar? Vi kan planera den gröna infrastrukturen utifrån hur skogen och naturvärden fördelar sig i landskapet idag men också på hur

Välkända, okända och ökända snäckor i ny bok

Vinbergssnäcka, trädgårdssnäcka och mördarsnigel är välkända bland många och ofta ökända av husägare. I en ny Nationalnyckel från SLU Artdatabanken presenteras lungsnäckor. Uppemot 20 av bokens 193

Naturvårdspriset 2023 till två orädda och mycket kunniga skogsbiologer

Sebastian Kirppu, urskogens främsta beskyddare och Johan Nitare, fader till nyckelbiotopsinventeringen, tilldelas var för sig SLU Artdatabankens naturvårdspris för deras arbete med att värna skogen

Nu kan du söka bidrag för taxonomisk forskning

Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Du som ägnar dig åt taxonomisk forskning kan söka upp till 3,5 miljoner kronor för ett enskilt projekt. Inom ramen för

Naturvårdsarter ökar om skogens gröna infrastruktur återuppbyggs

Med en mer varierad skogsskötsel som fokuserar på indikatorer för biologisk mångfald gynnas viktiga naturvårdsarter i framtidens brukade skogslandskap. Det gäller för såväl fåglar som vedsvampar och

Första livespårade älgen banade väg för forskningsgenombrott

Snart är det åter dags för Den stora älgvandringen; många är de tittare som förutom att följa älgarna via kamerorna också kikar på dem via SLU:s system där alla forskningsälgar med GPS-halsband går

Nu kan du söka bidrag för nätverkande aktiviteter

Svenska artprojektets årliga utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik har öppnat. Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom ramen

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige.

Skansen uställning biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor

SMAS 2022 öppna föreläsningar

I april kan du lyssna på öppna föreläsningar med tre av SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Lär dig mer om e-infrastruktur för att följa vilda djur, om DNA-metoder i fiskförvaltningen och om

Loading…