Sveriges lantbruksuniversitet

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 805 sidor som är taggade med Artdatabanken:
Nominerade till SLU Artdatabankens naturvårdspr

Nominerade till SLU Artdatabankens naturvårdspr

Årets nominerade till SLU Artdatabankens naturvårdspris är Eriq Agélii för initiativet Rena Botten och Mats Rosenberg för sitt arbete med landskapsrestaurering. Två personer som på ett mycket konkret

Mats Rosenberg

Mats Rosenberg har genom sitt livsverk drivit fram utvecklingen av praktiska åtgärder för landskapsrestaurering. Mats har i sitt arbete lyckats med den svåra konsten att hjälpa naturen ta tillbaka av

Eriq Agélii, Rena Botten

Eriq Agélii har med initiativet Rena Botten visat att det går att göra stor skillnad med relativt enkla medel. Genom att plocka skräp ur havet gör Rena Botten en konkret insats för miljön samtidigt

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Policy för ändringshantering-API

Policy för ändringshantering-API

Vid förändringar i något av våra API:er kommer vi att informera dig som användare i så god tid som möjligt. Vår ambition är enligt följande: Versionshantering Vår ambition är att en tidigare version

SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter? Vad vill du göra? //

Artportalen – sök & rapportera observationer

Artportalen – sök & rapportera observationer

Artportalen är ett system för inrapportering och sökning av artobservationer i Sverige. Artportalen är ett öppet system och används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner.

Fortsatt dystert för våra mest hotade dagfjärilar

Det går dåligt för många av de dagfjärilar som är knutna till ängs- och betesmarker och i dagsläget omfattas tio dagfjärilar av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP). Läget är särskilt

Lövsångaren kraftigt försenad

Lövsångarens ankomst till Sverige är väldigt försenad i år på grund av det kalla vädret. Men nu verkar den vara på ingång. Stenskvätta och ladusvala ligger däremot enligt tidtabell. Att lövsångaren,

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Spridda skurar i vårens taxonuppdatering

Spridda skurar i vårens taxonuppdatering

Uppdateringen omfattar främst nytillkomna taxa bland svamparna, men även lite annat smått och gott, samt en del nya svenska namn. Däggdjur Fladdermusen parkpipistrell Pipistrellus kuhlii är på

Boksläpp mars 2021

Vill du lära dig mer om nakensnäckor och deras släktingar? Kolla in vårt föredrag Nakensnäckor in på bara skinnet som sändes vid boksläppet av den 20:e Nationalnyckeln den 24 mars. Boken

Loading…