Sveriges lantbruksuniversitet

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 748 sidor som är taggade med Artdatabanken:

Fjärilar att leta efter

Här listas arter vars förekomst och utbredning vi behöver hjälp med att kartlägga för att bättre kunna utvärdera deras status för rödlistan. Samtliga är arter som är möjliga att hitta och känna igen.

Fjärilar att leta efter

Här listas arter vars förekomst och utbredning vi behöver hjälp med att kartlägga för att bättre kunna utvärdera deras status för rödlistan. Samtliga är arter som är möjliga att hitta och känna igen.

Fjärilar att leta efter

Här listas arter vars förekomst och utbredning vi behöver hjälp med att kartlägga för att bättre kunna utvärdera deras status för rödlistan. Samtliga är arter som är möjliga att hitta och känna igen.

Marina bakgälade snäckor

Marina bakgälade snäckor

I Sverige finns 130 arter marina bakgälade snäckor. Nu finns det digitala nycklar i Artfakta så att det är möjligt att artbestämma samtliga. Artnyckeln till de ca 90 nakensnäckorna är redan

Rösta på månadens foto: JULI

Rösta på månadens foto: JULI

Varje månad kommer ett foto att röstas fram av er användare. Det foto som fått flest röster presenteras den 1:a varje månad på ArtDatabankens webbplats och på vår facebook-sida. Du kan rösta fram

Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa till?

Det mesta av kunskapen om våra arter har samlats in av amatörer – och det finns fortfarande mycket att göra för den som är intresserad.

Månadens foto: RESULTAT

Månadens foto: RESULTAT

Tack alla ni som bidragit med foton. Här kan du se vilket foto som fått flest röster varje månad.

Artiklar från tidigare nummer

Första numret 2018: • Smultronstället Hjälstaviken • Trollpipistrellen expanderar Fjärde numret 2017: • Backsvalor på fallrepet • Invasiva asiatiska krabbor längs Västkusten Tredje numret 2017: •

Rösta på månadens foto: APRIL

Rösta på månadens foto: APRIL

Varje månad kommer ett foto att röstas fram av er användare. Det foto som fått flest röster presenteras den 1:a varje månad på ArtDatabankens webbplats och på vår facebook-sida. Du kan rösta fram

Rösta på månadens foto: JUNI

Rösta på månadens foto: JUNI

Varje månad kommer ett foto att röstas fram av er användare. Det foto som fått flest röster presenteras den 1:a varje månad på ArtDatabankens webbplats och på vår facebook-sida. Du kan rösta fram

Skicka in till månadens foto: JUNI

Naturen är vacker året om. Så fram med kameran! Varje månad röstas ett foto fram av er användare. Om du vill vara med i juni, fyll i formuläret och skicka in ditt foto senast den 31 maj. De foton som

Skicka in till månadens foto

Stort tack till er alla som skickat in fantastiska bilder till månadens bild JUNI! Vi fick in så många fler bilder än vi hade räknat med så tyvärr kommer vi inte kunna ta emot fler bilder i sommar.