Sveriges lantbruksuniversitet

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 18 sidor som är taggade med Artdatabanken:
Bokverket Nationalnyckeln är åter i produktion

Bokverket Nationalnyckeln är åter i produktion

ArtDatabanken återupptar utgivningen av bokverket Nationalnyckeln. Först ut blir de vackra havsborstmaskarna. Efter att utgivningen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna stoppades 2014 har det nu återigen tagits i produktion. ...

Tromsöloka, Heracleum persicum. Foto: Mora Aronsson, SLU

Fler invasiva arter att vänta

Tromsöloka, Heracleum persicum, är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bl.a. är förbjuden att importera och plantera ut. Foto: Mora Aronsson EU-kommissionen har tagit fram en lista med 49 invasiva ...

Cederberg_Foto_Johan Samuelsson.jpg

Kärlek till humlor gav nominering till WWF:s Årets miljöhjälte

ArtDatabankens tidigare medarbetare Björn Cederberg är nominerad till Världsnaturfonden WWFs utmärkelse Årets miljöhjälte. Björn har som pensionär fortsatt att sprida kunskap bland annat om svenska vildbin och har en speciell kärlek till humlor. ...

Fynduppgifter i naturvårdens tjänst kontra olaglig äggplundring

Fynduppgifter i naturvårdens tjänst kontra olaglig äggplundring

SVT Uppdrag granskning uppmärksammar den 13 september problemet med olaglig insamling av växter och djur och pågående rättsfall om äggplundring, främst i området kring Stekenjokk. Frågor och svar finns att läsa på Artdatabankens nyhet Relaterade ...

Skogsdebatt om hyggesfritt

Skogsdebatt om hyggesfritt

"Våren fylldes av påståenden kring skog, skogsbruk och klimat: Skydda mer skog! Hugg mer skog! Det ena med miljön, det andra med klimatet som argument. Men det är ett omöjligt val. Precis som att vi behöver både mat och vatten behöver vi både ...

Workshop & webbinarium: Nya verktyg och data för naturvärdesinventering i skog

Workshop & webbinarium: Nya verktyg och data för naturvärdesinventering i skog

Med utgångspunkt från det vinnande bidraget av Hack for Sweden Award 2017 (Projekt Skog) genomför Skogsdatalabbet och Artdatabanken vid SLU en gemensam workshop/webbinarium. Syftet är att belysa hur olika typer av data kan kombineras för att ge ...

kajsamellbrand700.jpg

Artdatabankens naturvårdspris 2017 till entusiast med spindelnät

Kajsa Mellbrand tar emot Artdatabankens naturvårdspris 2017 för sitt arbetet med att öka intresset för spindlar. Foto: Mikael Wallerstedt. Artdatabankens Naturvårdspris 2017 går till Kajsa Mellbrand som har lyft intresset för spindlar. En folkbildande ...

Tomas Pärt

Tomas Pärt

Jag är intresserad av hur landskap och markanvändning påverkar varför djur och växter ökar eller minskar i antal. Det handlar i grunden om att födas och dö, hur många barn som sätts till världen innan handduken kastas in och vad som påverkar ...

Rosthättad näktergal kartlagd

Rosthättad näktergal kartlagd

Forskare vid Uppsala universitet, SLU och Kinesiska vetenskapsakademin i Beijing, Kina, har sammanställt alla fakta som finns om den mycket ovanliga rosthättade näktergalen. Sedan den upptäcktes 1905 har den bara setts ett fåtal gånger. Nu hoppas ...

Sharing Biodiversity data for re-use: Informatic tools and processes in Ecology

Sharing Biodiversity data for re-use: Informatic tools and processes in Ecology

What is Biodiversity Informatics and how can it be useful for Ecology research? Welcome to learn more at the symposium "Sharing Biodiversity data for re-use: Informatics tools and processes in Ecology". By lending access via the Internet to biodiversity ...

Info om svensk workshop på IUCN världskongress 2016.

SLU medverkar på IUCN-världskongress på Hawaii

Hur Sverige har lyckats engagera medborgare i arbetet med naturvård och vilka erfarenheter som finns av att jobba med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande. Det är två ämnen som SLU presenterar på internationella naturvårdsunionens ...

Kattunvisslare, Pyrgus alveus. Foto: Ulf Gärdenfors, SLU.

Rapportera fynd av fjärilar och trollsländor i sommar

Kattunvisslare, Pyrgus alveus. Foto: Ulf Gärdenfors, SLU Ute i naturen och spanar? Hjälp till att öka kunskapen om våra fjärilar och trollsländor genom att rapportera in dina fynd till Artportalen.se. Fyra fjärilsarter och sju trollsländearter ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2