Hoppa till huvudinnehåll

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 38 sidor som är taggade med Artdatabanken:

Utlysning av bidrag för taxonomisk forskning

Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Fram till 28 maj kan du som ägnar dig åt taxonomisk forskning söka upp till 3 500 000 kronor för ett enskilt projekt. Inom

Hjälp oss att leta groddjur

Idag den 20 mars är det Grodornas dag i hela världen: World Frog Day, det firar vi med att uppmana till att hitta och rapportera groddjur genom att faunaväkta ett grodvatten! I dag har vi relativt

Faunaväkta groddjur 2

Webbinarium: Vill du veta mer om hur du kan faunaväkta groddjur? Webbinarium: Vill du veta mer om hur du kan faunaväkta groddjur? cecilia.nordstrom@slu.se I dag har vi relativt bra koll på hur

Faunaväkta groddjur 1

Webbinarium: Vill du veta mer om hur du kan faunaväkta groddjur? Webbinarium: Vill du veta mer om hur du kan faunaväkta groddjur? cecilia.nordstrom@slu.se Var med på webbinariet och ställ

Rödlista 2020

Havsmiljön är utsatt för stora och snabba förändringar. I SLU Artdatabankens rödlista för 2020 finns totalt 470 arter som är starkt knutna till havsmiljön. Några av dessa är Östersjötumlare, ål,

Utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter

Nu kan du söka bidrag från Svenska artprojektet för att genomföra nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik. Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom

Stort behov av tydliga nationella mål för biologisk mångfald

Mål styr arbetet och måste därför vara både tydliga, ambitiösa och mätbara. Så lyder en av tre skarpa rekommendationer som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu går ut med i en ny policy

Sverige kan bli föredöme för övervakning av genetisk mångfald

Ny studie visar att övervakningen av den genetiska mångfalden i Europa är otillräcklig. Sverige kan dock bidra med kunskap för hur man kan arbeta med genetisk övervakning då vi har kommit längre i

Sverige kan bli ett föredöme för övervakning av genetisk mångfald

Ny studie visar att övervakningen av den genetiska mångfalden i Europa är otillräcklig. Sverige kan dock bidra med kunskap för hur man kan arbeta med genetisk övervakning då vi har kommit längre i

Nordisk konferens om effekterna av skogsbruk och klimatförändringar på skogliga ekosystem

På en konferens i Norge samlades nyligen forskare från de nordiska länderna för att dela insikter kring skogsbrukets och klimatförändringarnas påverkan på ämnen som biologisk mångfald och

Artportalen har påbörjat flytten till ny teknisk miljö

Nu påbörjar vi arbetet med att flytta Artportalens funktionalitet till en ny teknisk miljö som vi kallar "Artportalen beta". Arbetet sker stegvis och du kommer säkert att behöva hoppa mellan

Fynddata ersätter Analysportalen

Analysportalen för biodiversitetsdata stänger ner och ersätts av webbapplikationen Fynddata. Vid årsskiftet 23/24 stänger Analysportalen ner och istället återfinns en del av Analysportalens

Loading…