Sveriges lantbruksuniversitet

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 752 sidor som är taggade med Artdatabanken:

Bananflugan och övriga daggflugor i ny provinskatalog i Artportalen

I Sverige är för närvarande 77 arter av daggflugor (Drosophilidae) påträffade, vilket innebär en ökning med ca 50 % under de senaste 25 åren. Denna flugfamilj presenteras nu i en provinskatalog i

Hundratals nya svenska namn på lavar

Tre av fyra lavar av de som är kända i Sverige har nu fått svenska namn. Modern DNA-teknik har resulterat i mängder av förändringar både på art- och släktesnivå. Den nya listan presenteras i senaste

Program Flora- och faunavård 2019

Främmande arter är en del av svenskt växt och djurliv. En del har kommit hit av sig själva andra med hjälp av människan, medvetet eller omedvetet. De främmande arterna kan ibland utgöra ett bekymmer

Om Fauna och Flora

Om Fauna och Flora

En modern tidskrift med en lång tradition. Kvartalstidskriften Fauna och Flora är ett forum för nyheter och populärvetenskapliga artiklar om svensk faunistik och floristik samt naturvårdsfrågor.

Artiklar från tidigare nummer

Andra numret 2019: • Östersjöns torskar illa ute Första numret 2019: • Här faller almen • Sorgen över en förlorad skog Fjärde numret 2018: • Recension: Handbook of Western Paleacrctic Birds. Vol.1

Tidskriften Fauna och Flora

Tidskriften Fauna och Flora

En spegling av svensk natur! Tidskriften Fauna och Flora innehåller spännande reportage, nyheter och notiser, artporträtt, roliga anekdoter, recensioner och vackra illustrationer.

Prenumerera

Prenumerera

Fauna och Flora är ett forum för nyheter och populärvetenskapliga artiklar om svensk faunistik och floristik samt naturvårdsfrågor. Tidskriften har getts ut sedan 1906. Sedan 2002 ger ArtDatabanken

Kritiskt för Östersjöns torskar

Torsken i Östersjön är illa ute och håller på att försvinna. Beståndet är extremt litet och individerna mår allt sämre, samtidigt som andelen stora fiskar blir allt lägre. Orsakerna är många: högt

Marmorerad simkrabba påträffad i Sverige

Marmorerad simkrabba (Liocarcinus marmoreus) har för första gången påträffats i svenska vatten, utanför Grundsund på Västkusten. Denna simkrabba är en så kallad immigrantart som länge funnits i vårt

Lavforskaren Göran Thor får kunglig medalj

SLU-forskaren Göran Thor har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 8:storleken i serafimerordens band för framstående insatser inom botanisk forskning och naturvård. Bland de andra som får ta

Lavforskaren Göran Thor får kunglig medalj

SLU-forskaren Göran Thor har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 8:storleken i serafimerordens band för framstående insatser inom botanisk forskning och naturvård. Bland de andra som får ta

Ny nyckel för Sveriges sniglar

Nu finns en digital nyckel som gör att du kan artbestämma Sveriges alla landlevande sniglar. Det finns drygt tjugo arter av sniglar i Sverige och de tillhör flera olika familjer av landlungsnäckor.

Loading…