SLU-nyhet

Ny vetenskaplig artikel om deltidsbete och metanutsläpp

Publicerad: 15 september 2023
Mohammad Ramin visar metanmätning på bete. Foto.

Effects of daytime or night-time grazing on animal performance, diurnal behaviour and enteric methane emissions from dairy cows at high latitudes.

Artikeln beskriver en studie med 24 mjölkkor som undersöktes med avseende på produktion och metanutsläpp i ett deltidsbetessystem (part-time grazing) i norra Sverige. Hälften av korna betade enbart på dagtid (10 h per dag) och hälften betade enbart på natten (12 h nattbete). Båda grupperna fick samma foder. Enteriska metanutsläpp mättes både inomhus och utomhus med två länkade GreenFeed TM-enheter. Det var ingen statistiskt säkerställd skillnad i foderintag, mjölkproduktion eller dagligt metanutsläpp mellan dag- och nattbete. Man såg en snabb minskning av dygnsutsläppen av metan (28%) när korna flyttade utomhus till betet, och det gällde båda behandlingarna natt och dag bete.

Läs artikeln

Relaterade sidor:


Kontaktinformation