SLU-nyhet

Kortare snöperioder fara för djur i vinterskrud

Publicerad: 06 februari 2024
Hare med vit päls i grön skog.

Den här vintern är snörik men antalet dagar med snö har minskat dramatiskt de senaste decennierna. I en ny studie har forskare experimentellt jämfört risken att upptäckas av rovdjur beroende på om djuret har brun eller vit päls under perioder med och utan snö. Resultaten visar att täckningsfärg som inte matchar omgivningen oftare upptäcks av rovdjur.

Skogshare, dalripa och vessla är några av de arter som ändrar färg på päls och fjädrar efter säsong; de är bruna på sommaren och vita på vintern. Bytet styrs av dygnets ljusförändringar som historiskt varit länkade till snöns ankomst och försvinnande. Denna evolutionära anpassning till den lokala miljön tros ha utvecklats för att öka chanserna att överleva. Trots det har få experimentella studier gjorts för att ta reda på om täckningsfärgen faktiskt påverkar risken att upptäckas av rovdjur.

– Vi ville veta om antagandet stämmer. Skogsharen har minskat i antal och vi tror att det delvis beror på minskningen av snö, men experimentella studier som kvantifierar risken med att ha ”fel” färg saknades, säger Tim Hofmeester, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som tillsammans med forskare från nederländska University of Groningen genomfört studien.

Experiment med lockbeten av fuskpäls

Forskarna satte ut bruna och vita lockbeten av fuskpäls framför viltkameror för att se om och hur snabbt de upptäcktes av rovdjur. Experimentet utfördes i skogar och på åkrar utanför Umeå och gjordes under våren när landskapet gick från snötäckt till snöfritt.

Resultaten visade att lockbeten med en färg som inte matchade omgivningen oftare upptäcktes av rovdjur, både bruna lockbeten i snön och vita lockbeten utan snö.

– De arter som skiftar till vit vinterpäls eller fjäderskrud under vintern kan få problem i framtiden när antalet dagar med snö förutspås minska på grund av klimatförändringar, säger Tim Hofmeester.

Vad kan hända med dem då?

– Vissa arter, som vessla och skogshare, har redan underarter som inte byter till vit vinterpäls. Sannolikt har dessa ett lägre predationstryck under vintrar med lite snö och kan komma att utöka sitt utbredningsområde norrut. De underarter som byter till vit vinterpäls kommer möjligtvis att försvinna, säger Tim Hofmeester.

Vetenskaplig artikel

Otte, P. J., M. Cromsigt, P. G., Smit, C., & Hofmeester, T. R. Snow cover-related camouflage mismatch increases detection by predators. Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology. https://doi.org/10.1002/jez.2784