SLU-nyhet

Ny doktorsavhandling: Foder för försvar

Publicerad: 26 mars 2024

Kan fodertillskott modulera broilers tarmmikrobiota och skydda mot Campylobacter? Det har Eliska Eliasson studerat i sitt doktorandarbete.

Bakterien Campylobacter jejuni orsakar sjukdomen campylobacterios hos människor och är den mest rapporterade zoonosen inom EU. Den primära infektionskällan kan ofta spåras till kycklingprodukter. Även om låg förekomst av C. jejuni rapporteras i konventionell kycklingproduktion i norra Europa, så ökar antalet drabbade flockar under sommarmånaderna, särskilt inom ekologisk produktion. Tillskott av fodermedel med högt innehåll av mjölksyrabakterier eller komplexa polysackarider har identifierats som lovande åtgärder för att minska incidensen av Campylobacter i olika produktionssystem.

Eliska Eliasson har studerat hur dagligt intag av vatten med tillsats av Lactiplantibacillus plantarum 256 (LP256), ensilage inokulerat med LP256 och hösilage (ett icke-inokulerat foderliknande ensilage) påverkade etablering av C. jejuni och mikroflorans sammansättning i kycklingens blindtarmar. Tillsats av algextrakt i kycklingfoder och dess effekt på mikroflorans utveckling i blindtarmarna, samt etablering av C. jejuni, undersöktes också.

Dagligt intag av LP256 och algextrakt visade sig vara ineffektiva mot etableringen av C. jejuni. Behandlingarna förändrade inte mikroflorans sammansättning heller, däremot observerades ett skifte efter avsiktlig infektion med C. jejuni, vilket tyder på att etableringen påverkade mikrofloran. Tillsats av LP256 i vattnet ledde till högre vikt i början av tillväxtperioden. Inkludering av grovfoder i foderstaten påverkade inte foderintag eller tillväxt hos långsamtväxande hybrider, medan det observerades en negativ inverkan av hösilage hos snabbväxande hybrider.

Dessa resultat bidrar till att öka kunskapen om bakteriella interaktioner i kycklingens tarm, dock behövs mer forskning för att förstå de bakomliggande orsakerna.

 

Länk till doktorsavhandingen

Närbild på Eliska Eliasson på disputationsdagen. Foto.

Eliska Eliasson försvarade sin doktorsavhandling den 15 mars (foto: Johan Karlsson).

 


Kontaktinformation