SLU-nyhet

SLU Grogrunds årsrapport 2023

Publicerad: 27 mars 2024
Bild av framsidan av SLU Grogrunds årsrapport 2023

I vår populärvetenskapliga årsrapport för 2023 kan du läsa om växtförädling i ett förändrat klimat och om hur vi fungerar som en grogrund för nya generationer forskare och växtförädlare. Trevlig läsning!

”Växtodlingsåret 2023 visar med tydlighet på behovet av motståndskraftiga grödor och hur viktigt det är att nå målen om en ökad och säkrad livsmedelsproduktion i hela landet." Citatet kommer från Hans Ramel, SLU Grogrunds nya styrgruppsordförande.

Och visst ökar medvetenheten om hur viktigt det är med växtförädling för en hållbar och klimatsmart livsmedelsproduktion.

Ur innehållet i SLU Grogrunds årsrapport 2023:

  • Framtidens åkerböna för mat och foder – fas 2 och framtidens potatis- och äppelsorter
  • Växtförädling i ett förändrat klimat
  • Teknikutveckling för hållbarhet
  • En grogrund för nya forskare och växtförädlare
  • Publikationer och publicitet 2023

Relaterade sidor: