SLU-nyhet

Räkna pollinatörer tillsammans med andra i ny app

Publicerad: 05 juni 2024
Fjäril på blomma

Nu kan lantbrukare, miljöorganisationer och medborgarforskare räkna insekter och därmed bidra till övervakning av populationstrender, hotade arter och utvärdering av naturvårdsåtgärder. Ett EU-projekt lanserar en app där grupper kan övervaka pollinatörer och också få uppmuntran som i ett dataspel. Ett 30-tal svenska lantbrukare testade appen förra året.

Pollinatörerna är viktiga för vår matförsörjning och den vilda floran. Många är hotade när deras tillgång på livsmiljöer minskar. För att hejda denna minskning utförs naturvårdsinsatser av olika aktörer. Det kan handla om att så blomremsor i fältkanter för att öka tillgången till blommor i landskapet. Men hur funkar åtgärderna för pollinatörerna?

Det är där appen InsectsCount från EU-projektet Showcase kommer in. Detta projekt, där SLU samarbetar med 14 andra Europeiska länder, fokuserar på hållbart jordbruk och biologisk mångfald. Appen riktar sig till grupper av lantbrukare, miljöorganisationer och medborgarforskare som kan registrera och dela sina observationer efter att ha startat en observationsgrupp.

En tanke är att koppla ihop olika grupper som är viktiga för och jobbar med biologisk mångfald, säger Elin Lundquist, forskare som arbetar med projektet på SLU.

Appen underlättar för användare att dela data och få tillgång till statistik. De kan jämföra de arter de noterat med de som finns i hela regionen och också utveckling över tid. Denna jämförelse är särskilt fokuserad på att förstå sambandet mellan de observerade arterna och regionens markanvändning.

Varför är denna app speciell?

Appen skiljer sig från andra insektsappar. Med hjälp av denna app kan observatörernas insatser koncentreras till att räkna insekter där en naturvårdsinsats har genomförts. Appen innehåller innovativa ”spelifiering”-element (engelska: ”gamification”). Användaren kan få märken när de nått sitt mål och ser också vad andra deltagare gör. Det skapar en känsla av kollektiv prestation och höjer deltagarens engagemang. Det är troligtvis den första app som kombinerar pollinatörsövervakning och spelifiering.

Användarna kan göra två typer av räkningar, antingen observera en blomma och räkna alla insekter som besöker den eller räkna insekter under 15 minuter. Det går också att rapportera om man har sett något särskilt.

Svenska lantbrukare har testat appen

Under sommaren 2023 testade ett 30-tal svenska markägare och lantbrukare appen på fjärilar.

Många deltog på grund av sitt intresse för insekter, sin oro över deras minskning och viljan att bidra till forskning. Några uttryckte en önskan att undersöka och lära sig om tillståndet på just sin mark. En del lantbrukare uppgav att de redan hade gjort insatser för att gynna insekter och ville veta hur det hade fungerat.

Lantbrukarna uppskattade framförallt att upptäcka artrikedomen på sina marker och att fokusera på att räkna fjärilar.

Vissa tyckte det var svårt att hitta tid för att räkna insekterna, men en deltagare lyfte fram att det går att ägna sig åt observationer under de korta mellanrummen i det dagliga arbetet, i väntan på en spannmålslast till exempel. En annan deltagare framhöll att det rentav var avkopplande att fokusera på fjärilar en stund som en paus från arbetet, berättar Elin Lundquist på SLU.

Koordinatorer sökes?

För att effektivt använda appen måste man först samla observatörer inom en specifik region och motivera dem att delta aktivt. Alternativt kan befintliga grupper utse en koordinator. Registrering är endast är möjlig genom att skapa en observationsgrupp. Koordinatorn kan definiera regionen, välja lämpliga arter och typer av markanvändning och förvaltning för en specifik region, översätta texter till det lokala språket (eftersom det är ett internationellt projekt), posta nyhetsartiklar och skicka meddelanden till användare för att motivera dem till utmaningar och andra räkningsaktiviteter.

Lantbrukare inom dessa grupper kan själva samla in data om biologisk mångfald eller använda information från andras observationer för att genomföra specifika åtgärder på sina gårdar.

Appen går att ladda ner för offlineanvändning och enklare tillgång gratis på insectscount.eu   
Källkoden har också gjorts fritt tillgänglig.

 

Detta initiativ skapades och genomfördes av Dutch Butterfly Conservation och Spanish National Research Council, i samarbete med WWF European Policy Office, Sveriges lantbruksuniversitet och Scienseed inom ramen för projektet Showcase.

Mer information

Hur du startar en observationsgrupp

insectscount@vlinderstichting.nl

Studien om de svenska lantbrukarna

elin.lundquist@slu.se

erik.ockinger@slu.se  

app-pollinatörer-2.jpg

Fakta:

Pollinatörer som bin, fjärilar och blomflugor är avgörande för reproduktionen av blommande växter, skörd av frukter, bär och grönsaker, samt stödjer biologisk mångfald och anpassning till klimatförändringar i livsmedelsproduktionssystem.

Deras minskning hotar den globala livsmedelssäkerheten och den biologiska mångfalden, med tre fjärdedelar av blommande växter och 35 procent av matgrödorna som är beroende av insektspollinering för reproduktion.

För att få en uppfattning om hur väl dessa insatser fungerar finns också ett stort behov av att börja räkna pollinatörer. Genom att räkna insekter kan man övervaka populationstrender, identifiera arter i riskzonen och genomföra bevarandeåtgärder för att skydda dessa viktiga pollinatörer.