Hästens välfärd vid ridning

Senast ändrad: 06 maj 2024

Hästens välfärd vid ridning

Huruvida hästens välfärd kan/bör förbättras vid ridning (dressyr) debatteras för närvarande. Både ridning på låg/hög nivå torde kunna utföras med ökad respekt för hästens välfärd, vilket skulle kunna ses som färre konfliktbeteenden samt en bättre ortopedisk hälsa hos hästen. Med syfte att klarlägga några nyckelkoncept vill vi definiera samling med anatomiska termer relaterat till harmoni/avslappning, och studera hästens beteende. På hästar av hög klass i olika grad av samling mäts elektromyografi (stora ryggsträckaren), tygelkrafter och biomekanik samtidigt som hästarna utvärderas för beteenden (etogram). Filmer visas för tränare (med olika ridstrategi) i syfte att utvärdera erhållen samling. Alla resultat analyseras och sätts särskilt i relation till hästens beteende för att erhålla riktlinjer för mindre hårda ridmetoder. Det är sannolikt att en större andel ryttare kan rida harmoniskt med mjukare metoder - vilket även skulle betyda en ökad human välfärd. 

Finansiär: Formas
Medsökande: Marie Rhodin Anna Byström
Samarbetspartner: Lars Roepstorff Marie Eisersiö


Kontaktinformation