SLU:s fakulteter

Senast ändrad: 17 januari 2024

SLU har fyra fakulteter. Två av fakulteterna finns huvudsakligen i Uppsala, en i Umeå och en i Alnarp.

Till varje fakultet knyts institutioner, enheter och centrumbildningar. Dessutom finns det centrumbildningar som är gemensamma för flera fakulteter. Universitetet har även en omfattande samverkan med externa parter i olika centrumbildningar.