Forskning vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 06 maj 2021

Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet handlar om livsbetingelserna för människor, djur och natur och hur de gemensamma naturresurserna bäst ska förvaltas. SLU utvecklar kunskaper för en hållbar framtid för att förbättra livsvillkoren för människor världen över. Utgångspunkter för forskningen ska vara såväl hög vetenskaplig kvalitet som relevans för samhället.

VH-fakulteten ansvarar för utbildning och forskning om djur; lantbrukets djur, sport- och sällskapsdjur samt vilt och fisk. Forskningen syftar till att friska djur i sunda miljöer i säkra arbetsmiljöer ska producera högkvalitativa livsmedel. De stora forskningsområdena är avel, beteende, foder samt teknik och stallbyggnader.

Projekt, resultat och avhandlingar

Forskarnätverk

Forskningsfonder

Sällskapsdjurens forskningsfond

Sällskapsdjurens forskningsfond är en insamlingsstiftelse vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som beskyddas av Kronprinsessan Victoria. Fonden ger privatpersoner, företag och föreningar möjlighet att lämna bidrag till forskning om sjukdomar som drabbar hund och katt.

Maj Johnsons fond

Projekt som har fått anslag från Maj Johnsons fond

Ingeborg Ögrens fond

Projekt som har fått anslag från Ingeborg Ögrens fond

Nyhetsbrev om forskning

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har två nyhetsbrev som handlar om forskning och som alla kan prenumerar på. Här är länkarna till respektive nyhetsbrev.

Forskningsnytt sport- och sällskapsdjur

Forskningsnytt Livsmedelsproducerande djur


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se