Forskning vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 05 maj 2023
En tjej sitter på huk bredvid en liggande kalv och kliar den under hakan. Foto.

VH-fakulteten ansvarar för forskning om djur; lantbrukets djur, sport- och sällskapsdjur samt vilt och fisk.

Forskningen syftar till att friska djur i sunda miljöer i säkra arbetsmiljöer ska producera högkvalitativa livsmedel. De stora forskningsområdena är avel, beteende, foder samt teknik och stallbyggnader.

Sök MSCA-PF stipendium

Nu är ansökan öppen till Marie Skłodowska-Curie postdoktor stipendium. Läs mer om ansökningsprocess och workshop här.

Fyra gästprofessorer till fakulteten

2022 hade VH en utlysning om möjligheten till medfinansiering av gästprofessorer under två år. Syftet med utlysningen var att öka möjligheterna till vetenskapsutbyten och att knyta kompletterande kompetenser till fakulteten. Responsen blev god och nu har fyra gästprofessorer anställts.

Hedvig Kjellström vid KTH anställs som gästprofessor i maskininlärning och datorseende vid AFB på 20 procent.

Svante Winberg vid Uppsala universitet anställs som gästprofessor i jämförande fysiologi på 20 procent vid AFB.

Eric Cox från universitetet i Gent i Belgien anställs som gästprofessor i näringsfysiologi på 20 procent vid HUV.

Jonas Bergquist vid Uppsala universitet anställs som gästprofessor i molekylär diagnostik och fysiologi på 10 procent vid AFB.

Nyhetsbrev om forskning

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap presenterar forskningsnyheter i ett elektroniskt nyhetsbrev. Nyheterna rör lantbrukets djur såväl som sport- och sällskapsdjur. Texten är populärvetenskapligt skriven och för den som vill veta mer finns en länk till den vetenskapliga artikeln samt kontaktuppgifter till någon av författarna. 


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00