Våra enkäter

Senast ändrad: 06 november 2023

Du som hundägare kommer i detta projekt att få besvara en rad enkäter som handlar om dig och din hund. Nedan kan du läsa lite kort om vad enkäterna handlar om och när de kommer att skickas till dig.

Det rör sig bland annat om frågor om hur ni bor, vad ni gör tillsammans, vad ni äter och hur ni motionerar. Vi kommer även att fråga om er hälsa, vilket berör både det psykiska och det fysiska välbefinnandet. Om du deltar i den fördjupande delen i projektet, kommer du även att få besvara frågor som handlar om relationer. 

Ni kan registrera er till projektet när valpen är max 16 veckor, och efter det skickas enkäter ut styrt utifrån hundens ålder. 

Enkäter i den grundläggande delen:

 • Min valp och jag
  Denna första enkät handlar om din valp och närmiljön den levt och lever i, samt dina egna ändamål när det kommer till valpen och dess uppväxt. Fylls i när valpen är 8-16 veckor.

 • Vår första tid tillsammans
  Denna enkät handlar om dig och din valps upplevelser den första tiden tillsammans. Fylls i när valpen är 12-16 veckor.

 • Min hund i vardagen
  Denna enkät handlar om din hunds vardagsbeteende. Fylls i första gången när valpen är 17 veckor, sedan återkommer den vid 1,5 och 2,5 års ålder.

 • Min hälsa
  I denna enkät fokuserar vi på dig och din hälsa. Den största delen av enkäten bygger på Folkhälsomyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor”, som vi fått tillstånd att använda i vårt projekt. Uppgifter som handlar om din egen hälsa är viktiga för att vi ska kunna fördjupa oss i hur hundar påverkar oss människor. Fylls i första gången när valpen är 18 veckor, sedan återkommer den vid 2 år och 3 månader, vid 5 år och 3 månader samt vid 8 år och 3 månader.

 • Min unghund och jag
  Denna enkät handlar om vardagsrutiner och saker som händer din hund i ung ålder. Fylls i när hunden är 6 månader.

 • Mitt liv med hund
  Detta är vår ”huvudenkät” och har därför samma namn som projektet och är också den enkät som återkommer flest gånger.  Här hittar du frågeställningar som rör dig och din hunds vardagsliv och din hunds hälsa och beteende. Den kommer att fyllas i då hunden är 1 år, 2 år, 4 år, 6 år, 8 år, 10 år och 12 år.

 • Hullbedömning hund
  I denna enkät kommer vi att titta lite mer på din hunds kroppskondition. Fylls i då hunden är ca 1 år, 2 år, 4 år och 7 år gammal.

Enkäter i fördjupningsdelen om relationer:

Du har eller kommer i samband med registrering att kunna välja att även delta i en fördjupande del i Mitt liv med hund. Du som hundägare kommer då att få besvara ytterligare ett antal enkäter som handlar om dig och din hund med fokus på relationer. Och då är det inte bara relationen till din hund det gäller, utan även relationen till andra människor och till dig själv.  

 • Min relation med människor
  Denna första enkät i fördjupningsdelen handlar om din generella syn på relationer till andra människor. Fylls i när hunden är 8 månader.

 • Min självbild
  I den andra enkäten i fördjupningsdelen vill vi titta mer på hur du ser på dig själv och din personlighet i olika situationer. Fylls i när hunden är 10 månader.

 • Min hunds personlighet
  Denna enkät handlar om din hunds personlighetsdrag och beteende i olika situationer. Fylls i när hunden är 1,5 år.

 • Min hund och jag
  Denna sista enkät i fördjupningsdelen handlar om relationen mellan dig och din hund. Fylls i första gången när hunden är 1,5 år och sedan återkommer den vid 2,5 års ålder.

Du kommer att få mer information om enkäterna skickade till dig via e-post. Där får du också en länk till enkäten som fylls i online via enkätverktyget Netigate. Du kan läsa mer om Netigate på deras hemida:  https://www.netigate.net/sv/

Netigate


Kontaktinformation

Mitt liv med hund
E-post: mittlivmedhund@slu.se

SLU, Husdjurens miljö och hälsa, Mitt liv med hund
Box 234, 532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19

Facebook Mitt liv med hund

Instagram Mitt liv med hund